Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Bron: Haarlems Dagblad 27/10/2012

DOOR FRANS VAN DEN BERG - HOOFDDORP - De actiegroep Floriande Tegengeluid heeft het vertrouwen opgezegd in Cees van Ojik, die namens de Haarlemmermeerse bewoners in het Schiphol overleg Cros zit.

"Het overvalt me niet. Ik heb mijn best gedaan, maar iedere woonkern heeft zijn eigen belang. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken", reageert de in Zwanenburg woonachtige ge­pensioneerde huisarts.
Alles draait om de uitvliegroute van toestellen die vanaf de Kaagbaan opstijgen in zuidelijke richting, maar naar het noorden. willen. Die toestellen maken een bocht tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep door. Om de over­last te verminderen is na een proefperiode vastgelegd dat de vliegtuigen een vaste bocht draaien precies tussen Hoofd­dorp en Nieuw-Vennep. Pro­bleem is wel dat ze daardoor net over de nieuwe wijk Floriande gaan.
De wijkraad heeft zich tever­geefs verzet tegen deze vliegroute. Daarop is een actiegroep op­ gericht die ‘met alle denkbare en wettelijk toegestane acties' wil komen tot een drastische vermindering van de overlast.
De actiegroep kwam met vijf alternatieve routes, die betekenen dat de vliegtuigen verder naar het westen doorvliegen en dan pas draaien naar het noorden. Binnen het Cros-overleg werden deze plannen afgewezen. Mogelijk zijn in de toekomst nieuwe uitvliegroutes wel haalbaar.
"Door onjuiste informatie te geven over de deelnemers en de onderwerpen van een Cros-vergadering, heeft Van Ojik ons op het verkeerde been gezet", meent voorzitter Rob van Grieken. Daarnaast heeft Van Ojik onvoldoende overleg gevoerd. Hij komt onvoldoende op voor de belangen van de bewoners van de wijk Floriande. Daarom hebben wij het vertrouwen in hem opgezegd."

"Het zij zo",reageert Van Ojik, die al jaren onder vuur ligt van bewonersgroepen. De Haarlem­mermeerse gemeenteraad heeft hem steeds herbenoemd als be­wonersvertegenwoordiger in het overlegorgaan Cros. Daarnaast is Van Ojik een van de deelnemers aan het Aldersoverleg. "Ik begrijp niet dat Floriande zich alleen op mij af reageert en niet op de wethouder, die ook in het overleg zit en hetzelfde stand­ punt inneemt. Ik heb juist voor elkaar gekregen dat in een extra vergadering nog eens door deskundigen naar de alternatieven van de actiegroep is gekeken. Verder had Floriande er uit moeten komen met vertegenwoordigers van Nieuw-Vennep, Zwaanshoek en Cruquius. Die kernen zouden bij een verschuiving namelijk meer overlast krijgen. Het blijft als vertegenwoordiger las­tig met al die kernen in Haarlemmermeer."

Ook de rol van Van Ojik aan de Alderstafel is niet onomstreden. Zeventien platforms van omwonenden die het Aldersakkoord niet steunen zitten samen in de BLRS. Alders heeft op verzoek van de SP in de Tweede Kamer nogmaals met de BLRS gesproken, maar die groep blijft tegen en kan dan ook niet aanschuiven aan de Alderstafel. Wel blijft Al­ders hen per kwartaal bijpraten.

De actiegroep Floriande TegenGeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de heer Kees van Ojik, de bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer in de CROS.

De 4e Nieuwsbrief van Floriande TegenGeluid is per email aan de reeds bij ons bekende geïnteresseerden verzonden.

Wilt u ook lezen wat we aan het doen zijn en hoe we ervoor staan, lees dan nu de Nieuwsbrief Nr.4.

Na de afwijzing van de 6 verbetervoorstellen door de Cros, is tijdens de gemeenteraadsvergadering de "motie vreemd" behandeld met als enige positieve uitkomst dat de GGD nu daadwerkelijk een gezondheidsonderzoek gaat doen.

Op het voorstel van Floriande TegenGeluid om eindelijk eens een echt onafhankelijk onderzoek te laten doen naar mogelijke routeverbeteringen is de gemeenteraad niet ingegaan.

Floriande TegenGeluid is teleurgesteld in het kwadraat, maar laat het hier niet bij zitten!!!

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven