Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Zoals veel medische rapporten aantonen, veroorzaakt nachtelijk vliegtuiglawaai slapeloosheid en slaapstoornissen die kunnen resulteren in ernstige ziektes zoals hart- en vaat ziektes, hoge bloeddruk enz.. Vooral de schoolgaande kinderen die te lijden krijgen van concentratieproblemen worden getroffen. Enkel een strikt verbod op nachtvluchten tussen 22:00u en 06:00u kan dit verhelpen.

Bron: Website Hoofddorpse Courant 10/11/2012 13:30

HOOFDDORP - Voorzitter Rob van Grieken van de actiegroep Floriande TegenGeluid in Hoofddorp heeft donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering 1200 handtekeningen uitgereikt aan burgemeester Theo Weterings. Het is een protest van de wijkbewoners tegen het uitblijven van maatregelen tegen het vlieglawaai boven Floriande.

Van Grieken zei tegen de raad dat er inmiddels genoeg gepraat is over de klachten. "Het wordt nu tijd voor actie." Welke actie dat is zei de voorzitter er niet bij. De actiegroep maakt zich al ruim een jaar sterk voor vermindering van vlieglawaai boven Floriande. Eind vorig jaar nam de gemeenteraad een motie in, waarin het college werd opgedragen alles te doen om de overlast voor Floriande te beperken en een gezondheidsonderzoek te houden.

Rob van Grieken stelde donderdag bitter vast dat deze motie tot nu toe erg weinig heeft opgeleverd. "Er is geen enkel concreet resultaat geboekt. De gemeente is niet in staat gebleken om de afgelopen 12 maanden iets aan het lawaai te doen. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid niet genomen."

Van Grieken wees erop dat de actiegroep 6 alternatieven heeft voorgesteld om de hinder in Floriande te verminderen. Volgens hem zijn die alle met flinterdunne argumenten van tafel geveegd. "Er wordt niet serieus met onze problemen omgegaan. Het ontbreekt aan echte wil om er iets aan te doen. Het komt er eigenlijk op neer dat de gemeente zegt: we moeten niet zeuren."

De bewonersvertegenwoordiger benadrukte dat de actiegroep niet van plan is de strijd op te geven. De groep is meer dan ooit tevoren gemotiveerd om de vlieghinder in Floriande aan te pakken, zo maakte Van Grieken duidelijk.

Bron: Nieuwsblad Haarlemmermeer 07/11/2012

Hoofddorp - De actiegroep Floriande Tegengeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de Zwanenburgse gepensioneerde huisarts Cees van Ojik, die in het CROS Schipholoverleg team zit. Voorzitter Rob van Grieken: "Van Ojik heeft onjuiste informatie aangedragen in een CROS vergadering en heeft ons daarmee op het verkeerde been gezet. Tevens heeft hij met ons en anderen onvoldoende overleg gevoerd. Hij komt zondermeer te weinig op voor de belangen van de Floriande bewoners."
 
Alhoewel Van Ojik aangeeft dat elke wijk zijn eigen belangen nastreeft en je het dus niet alle inwoners naar de zin kunt maken, vindt de actiegroep Floriande Tegengeluid dat de voormalige huisarts volstrekt onvoldoende de problemen van vliegoverlast boven haar woonwijk heeft behartigd. Met name de uitvliegroute van toestellen vanaf de Kaagbaan met een grote bocht naar het noorden, pal over Floriande, is voor de actiegroep een steen des aanstoots.
 
Alternatieve routes
Ook de wijkraad is al geruime tijd bezig om die uitwijkroute te laten aanpassen maar omdat de resultaten daarvan niet snel verlopen is enkele maanden geleden de Actiegroep Floriande Tegengeluid opgericht. Er zijn inmiddels ook stemmen die roepen dat Van Ojik niet de juiste persoon is om aan het CROS overleg deel te nemen maar de Gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft hem toch alsmaar herbenoemd als bewonersvertegenwoordiger in het overlegorgaan.
 
Of voorzitter Van Grieken pogingen gaat doen om een lid van zijn actiegroep aan het CROS overleg te laten meedoen is niet bekend maar nu het bestuur het vertrouwen in Van Ojik heeft opgezegd moeten er zondermeer andere stappen worden genomen om de belangen van de wijkbewoners in Floriande te behartigen. De door de actiegroep aangedragen vijf alternatieve vliegroutes zijn door CROS en de Alderstafel verworpen maar er gaan wel stemmen op om in de toekomst nieuwe uitvliegroutes vast te stellen.x

Bron: Website Hoofddorpse Courant 28/10/2012 21:21

HOOFDDORP - De actiegroep Floriande TegenGeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de heer Kees van Ojik, de bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer in de CROS. De actiegroep voert daar meerdere redenen voor aan. Zo zou Van Ojik onvoldoende opgekomen zijn voor de belangen van de bewoners van de wijk Floriande, onvoldoende betrokkenheid getoond hebben bij de vermindering van geluidoverlast die de wijk ondervindt en de actiegroep onjuist hebeen voorgelicht.

Van Ojik vertegenwoordigt onder andere de belangen van de bewoners van de wijk Floriande in Hoofddorp in de zogenaamde CROS, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen, met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen.

Door het geven van onjuiste informatie heeft Van Ojik, aldus Floriande Tegengeluid, de actiegroep op het verkeerde been gezet. "Vertegenwoordigers van de actiegroep kwamen door de handelwijze van Van Ojik onjuist voorbereid in een vergadering van de CROS. Van Ojik heeft de actiegroep onder meer verkeerd voorgelicht over de deelnemers aan deze vergadering en de vergaderonderwerpen."

Daarnaast vindt de actiegroep Floriande TegenGeluid dat Van Ojik volstrekt onvoldoende overleg voert met degenen die hij in de CROS vertegenwoordigt.
De actiegroep Floriande TegenGeluid is, zo laat zij weten, zeer teleurgesteld in de opstelling en handeswijze van Van Ojik.

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

@CemLacin Vanavond heb ik Buma of Pechtold horen zeggen dat e.e.a. "bilateraal" besproken was. Dus direct tussen VV… https://t.co/BOohEG5HiH
9mreplyretweetfavorite
@Msteffenswater Waar is Shell en Schiphol? #eerlijkovervliegen
35mreplyretweetfavorite
Tekenend voor discussie #luchtvaart #schiphol #lelystadairport. Hinderbeperkende maatregelen die geen hinder beper… https://t.co/1uYCmv75BL
43mreplyretweetfavorite
RT @CemLacin: Ik wil oprecht weten of één iemand op Twitter de @MinPres gelooft nu hij blijft beweren dat hij niks geheim probeerde te houd…
1hreplyretweetfavorite
Ga naar boven