Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Het aantal ganzen rond Schiphol is de laatste jaren fors toegenomen. Daardoor is de kans op botsingen met vliegtuigen vergroot en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die onderzocht een noodlanding van een Boeing van Royal Air Maroc in juni 2010. Tijdens het opstijgen kwam een gans in een van de motoren terecht, waardoor ze geen hoogte konden maken en een noodlanding moesten maken.

Volgens het rapport is het aantal vogels dat een gevaar vormt voor vliegtuigen de laatste tien jaar verdubbeld en vormt dat een risico voor de vliegveiligheid. Het aantal ganzen is zelfs nog sterker gestegen.

Dit risico is voor de uitvliegroute boven Floriande extra groot. Het uitvallen van een motor geeft bij het vliegen van een dergelijke krappe bocht, die vliegtuigen moeten vliegen om de uitvliegroute boven Floriande te vliegen, een vergroot risico tot een fatale afloop.

Met zo'n 130 botsingen met vogels per jaar wordt hiermee het veiligheidsrisico voor de ca.18.000 inwoners van de wijk Floriande wel zeer inzichtelijk.

Dit moet zo snel mogelijk aangepakt worden. De vogelpopulatie beperken is maar een deel van de oplossing, structureler zou zijn om de vliegroute met een dergelijk vergroot veiligheidsrisico niet meer over een wijk met ca.18.000 inwoners te laten vliegen!

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 24 november 2011 hebben de partijen Groen-Links, PvdA & VVD gezamenlijk een motie ingediend om de wijk Floriande meer te ontzien voor de overlast van vliegverkeer door de uitvliegroutes boven de wijk, e.e.a. ook naar aanleiding van het inspreken en acties vanuit Floriande TegenGeluid op 9+10 november.

In deze motie roepen zij het college op:

  • Met betrokken partijen in gesprek te gaan om in ieder geval te kijken of het vrachtverkeer over de Spijkerboorroute beperkt kan worden;
  • Binnen het bestaande gezondheidsbeleid opdracht te geven tot het uitvoeren van een specifiek gezondheidsrisico-onderzoek voor de wijk Floriande en daarbij toe te spitsen op de effecten van Schiphol en de (gebundelde) uitvliegroute;
  • Opnieuw en blijvend in CROS verband aandacht te vragen de vaste bochtstraal in de Spijkerboorroute te optimaliseren/verbeteren teneinde te bereiken dat meer inwoners van onze gemeente minder hinder ervaren;
  • In het kader van de monitoring de raad te informeren over de voortgang en resultaten van de hierboven genoemde acties.

De voltallige Gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft unaniem voor deze motie gestemd.

Floriande TegenGeluid bedankt de Raad hierbij voor het serieus nemen van dit probleem en zal de komende tijd met hen in gesprek blijven om de voortgang van de toezeggingen in deze motie te controleren.

 Raad wil floriande ontzien

Twee weken actie is niet onopvallend voorbij gegaan. Zie onderstaande berichten in de media:

- MeerRadio
- Dichtbij.nl
- Hoofddorpse Courant
- RTV-Noord Holland
- Haarlems Dagblad
- Dichtbij.nl
- MeerRadio (Meer Magazine, zondag 12-13 uur / Zo 6nov’11 / 22min.)

Laat uw positieve reactie en TegenGeluid achter bij deze berichten in de media!

Tijdens de raadsvergadering heeft Floriande TegenGeluid met meerdere wijkbewoners ingesproken. Hierna heeft de gemeenteraad het besluit over de vaste bochtstraal behandeld.

Bijna de voltallige gemeenteraad heeft aangegeven dat er nader gekeken moet worden naar alternatieven:

-          De zware piekbelasting van vrachtverkeer in de avonduren snel te verminderen.
-          De verruiming van de bochtstraal naar de Westflank snel nader te gaan onderzoeken.
-          Een alternatieve route is pas vanaf 2020 mogelijk, maar zodra het nieuwe systeem duidelijk wordt zal direct onderzoek hiernaar gestart worden.

Groen Links heeft aangekondigd over twee weken een motie “vreemd” in te dienen.

Klik hier om de inspreektekst van de woordvoerder van Floriande TegenGeluid te lezen: FTG inspreektekst 10-11-2011

Wit u de raadvergadering bekijken klik dan hier

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven