Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Bron: Website Hoofddorpse Courant 06/03/2013 11:53

HOOFDDORP - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft begin dit jaar bevestigd dat het technisch mogelijk is om een ruimere bochtstraal te vliegen boven de wijk Floriande, zodat bewoners minder last hebben van vlieglawaai. Dat zegt voorzitter Rob van Grieken van de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG). ,,De gemeente is nu aan zet om onze inwoners tegemoet te komen'', vindt Van Grieken.

Lees het artikel

 

Bron: Website Hoofddorpse Courant 10/11/2012 13:30

HOOFDDORP - Voorzitter Rob van Grieken van de actiegroep Floriande TegenGeluid in Hoofddorp heeft donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering 1200 handtekeningen uitgereikt aan burgemeester Theo Weterings. Het is een protest van de wijkbewoners tegen het uitblijven van maatregelen tegen het vlieglawaai boven Floriande.

Van Grieken zei tegen de raad dat er inmiddels genoeg gepraat is over de klachten. "Het wordt nu tijd voor actie." Welke actie dat is zei de voorzitter er niet bij. De actiegroep maakt zich al ruim een jaar sterk voor vermindering van vlieglawaai boven Floriande. Eind vorig jaar nam de gemeenteraad een motie in, waarin het college werd opgedragen alles te doen om de overlast voor Floriande te beperken en een gezondheidsonderzoek te houden.

Rob van Grieken stelde donderdag bitter vast dat deze motie tot nu toe erg weinig heeft opgeleverd. "Er is geen enkel concreet resultaat geboekt. De gemeente is niet in staat gebleken om de afgelopen 12 maanden iets aan het lawaai te doen. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid niet genomen."

Van Grieken wees erop dat de actiegroep 6 alternatieven heeft voorgesteld om de hinder in Floriande te verminderen. Volgens hem zijn die alle met flinterdunne argumenten van tafel geveegd. "Er wordt niet serieus met onze problemen omgegaan. Het ontbreekt aan echte wil om er iets aan te doen. Het komt er eigenlijk op neer dat de gemeente zegt: we moeten niet zeuren."

De bewonersvertegenwoordiger benadrukte dat de actiegroep niet van plan is de strijd op te geven. De groep is meer dan ooit tevoren gemotiveerd om de vlieghinder in Floriande aan te pakken, zo maakte Van Grieken duidelijk.

Bron: Nieuwsblad Haarlemmermeer 07/11/2012

Hoofddorp - De actiegroep Floriande Tegengeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de Zwanenburgse gepensioneerde huisarts Cees van Ojik, die in het CROS Schipholoverleg team zit. Voorzitter Rob van Grieken: "Van Ojik heeft onjuiste informatie aangedragen in een CROS vergadering en heeft ons daarmee op het verkeerde been gezet. Tevens heeft hij met ons en anderen onvoldoende overleg gevoerd. Hij komt zondermeer te weinig op voor de belangen van de Floriande bewoners."
 
Alhoewel Van Ojik aangeeft dat elke wijk zijn eigen belangen nastreeft en je het dus niet alle inwoners naar de zin kunt maken, vindt de actiegroep Floriande Tegengeluid dat de voormalige huisarts volstrekt onvoldoende de problemen van vliegoverlast boven haar woonwijk heeft behartigd. Met name de uitvliegroute van toestellen vanaf de Kaagbaan met een grote bocht naar het noorden, pal over Floriande, is voor de actiegroep een steen des aanstoots.
 
Alternatieve routes
Ook de wijkraad is al geruime tijd bezig om die uitwijkroute te laten aanpassen maar omdat de resultaten daarvan niet snel verlopen is enkele maanden geleden de Actiegroep Floriande Tegengeluid opgericht. Er zijn inmiddels ook stemmen die roepen dat Van Ojik niet de juiste persoon is om aan het CROS overleg deel te nemen maar de Gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft hem toch alsmaar herbenoemd als bewonersvertegenwoordiger in het overlegorgaan.
 
Of voorzitter Van Grieken pogingen gaat doen om een lid van zijn actiegroep aan het CROS overleg te laten meedoen is niet bekend maar nu het bestuur het vertrouwen in Van Ojik heeft opgezegd moeten er zondermeer andere stappen worden genomen om de belangen van de wijkbewoners in Floriande te behartigen. De door de actiegroep aangedragen vijf alternatieve vliegroutes zijn door CROS en de Alderstafel verworpen maar er gaan wel stemmen op om in de toekomst nieuwe uitvliegroutes vast te stellen.x

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

RT @SchipholWatch: #sharedvision wat worden we als omwonenden toch gepiepeld door de samenwerkende luchtvaartmaffia... https://t.co/VsGFZiw
2hreplyretweetfavorite
RT @Borretje3: @Schiphol Ik val in herhaling, maar toch dan voor de zoveelste keer omdat jullie het zelf niet (willen) weten, zie mijn vori…
2hreplyretweetfavorite
RT @elsgasseling: Zoals elk jaar ook in 2018 geluidsnormen hhpunt 25 bij Uithoorn overschreden. #anticiperendhandhaven #hinderbeperking #pr
2hreplyretweetfavorite
RT @markduursma: "Wel overschrijdt de luchthaven de geluidsnormen in een aantal handhavingspunten." https://t.co/scze3JGbYB
2hreplyretweetfavorite
RT @WinnifreddeWit: Voor wat Schiphol betreft, deze tweet van @HoogOverijssel slaat de spijker op z'n kop: Rijk, Schiphol en KLM maken anno…
2hreplyretweetfavorite
Ga naar boven