Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Bron: Website Hoofddorpse Courant 28/10/2012 21:21

HOOFDDORP - De actiegroep Floriande TegenGeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de heer Kees van Ojik, de bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer in de CROS. De actiegroep voert daar meerdere redenen voor aan. Zo zou Van Ojik onvoldoende opgekomen zijn voor de belangen van de bewoners van de wijk Floriande, onvoldoende betrokkenheid getoond hebben bij de vermindering van geluidoverlast die de wijk ondervindt en de actiegroep onjuist hebeen voorgelicht.

Van Ojik vertegenwoordigt onder andere de belangen van de bewoners van de wijk Floriande in Hoofddorp in de zogenaamde CROS, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen, met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen.

Door het geven van onjuiste informatie heeft Van Ojik, aldus Floriande Tegengeluid, de actiegroep op het verkeerde been gezet. "Vertegenwoordigers van de actiegroep kwamen door de handelwijze van Van Ojik onjuist voorbereid in een vergadering van de CROS. Van Ojik heeft de actiegroep onder meer verkeerd voorgelicht over de deelnemers aan deze vergadering en de vergaderonderwerpen."

Daarnaast vindt de actiegroep Floriande TegenGeluid dat Van Ojik volstrekt onvoldoende overleg voert met degenen die hij in de CROS vertegenwoordigt.
De actiegroep Floriande TegenGeluid is, zo laat zij weten, zeer teleurgesteld in de opstelling en handeswijze van Van Ojik.

Bron: Haarlems Dagblad 27/10/2012

DOOR FRANS VAN DEN BERG - HOOFDDORP - De actiegroep Floriande Tegengeluid heeft het vertrouwen opgezegd in Cees van Ojik, die namens de Haarlemmermeerse bewoners in het Schiphol overleg Cros zit.

"Het overvalt me niet. Ik heb mijn best gedaan, maar iedere woonkern heeft zijn eigen belang. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken", reageert de in Zwanenburg woonachtige ge­pensioneerde huisarts.
Alles draait om de uitvliegroute van toestellen die vanaf de Kaagbaan opstijgen in zuidelijke richting, maar naar het noorden. willen. Die toestellen maken een bocht tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep door. Om de over­last te verminderen is na een proefperiode vastgelegd dat de vliegtuigen een vaste bocht draaien precies tussen Hoofd­dorp en Nieuw-Vennep. Pro­bleem is wel dat ze daardoor net over de nieuwe wijk Floriande gaan.
De wijkraad heeft zich tever­geefs verzet tegen deze vliegroute. Daarop is een actiegroep op­ gericht die ‘met alle denkbare en wettelijk toegestane acties' wil komen tot een drastische vermindering van de overlast.
De actiegroep kwam met vijf alternatieve routes, die betekenen dat de vliegtuigen verder naar het westen doorvliegen en dan pas draaien naar het noorden. Binnen het Cros-overleg werden deze plannen afgewezen. Mogelijk zijn in de toekomst nieuwe uitvliegroutes wel haalbaar.
"Door onjuiste informatie te geven over de deelnemers en de onderwerpen van een Cros-vergadering, heeft Van Ojik ons op het verkeerde been gezet", meent voorzitter Rob van Grieken. Daarnaast heeft Van Ojik onvoldoende overleg gevoerd. Hij komt onvoldoende op voor de belangen van de bewoners van de wijk Floriande. Daarom hebben wij het vertrouwen in hem opgezegd."

"Het zij zo",reageert Van Ojik, die al jaren onder vuur ligt van bewonersgroepen. De Haarlem­mermeerse gemeenteraad heeft hem steeds herbenoemd als be­wonersvertegenwoordiger in het overlegorgaan Cros. Daarnaast is Van Ojik een van de deelnemers aan het Aldersoverleg. "Ik begrijp niet dat Floriande zich alleen op mij af reageert en niet op de wethouder, die ook in het overleg zit en hetzelfde stand­ punt inneemt. Ik heb juist voor elkaar gekregen dat in een extra vergadering nog eens door deskundigen naar de alternatieven van de actiegroep is gekeken. Verder had Floriande er uit moeten komen met vertegenwoordigers van Nieuw-Vennep, Zwaanshoek en Cruquius. Die kernen zouden bij een verschuiving namelijk meer overlast krijgen. Het blijft als vertegenwoordiger las­tig met al die kernen in Haarlemmermeer."

Ook de rol van Van Ojik aan de Alderstafel is niet onomstreden. Zeventien platforms van omwonenden die het Aldersakkoord niet steunen zitten samen in de BLRS. Alders heeft op verzoek van de SP in de Tweede Kamer nogmaals met de BLRS gesproken, maar die groep blijft tegen en kan dan ook niet aanschuiven aan de Alderstafel. Wel blijft Al­ders hen per kwartaal bijpraten.

Bron: Haarlems Dagblad 02/07/2012

HOOFDDORP/SCHIPHOL - Er is niets te doen aan de geluidsoverlast in Floriande door startende vliegtuigen van Schiphol. Het verleggen van de uitvliegroute is niet haalbaar, hetzelfde geldt voor aanpassing van de huidige vaste bochtstraal boven de wijk, stelt het college na onderzoek. Onzin, zegt voorzitter Rob van Grieken van het comité Floriande Tegengeluid.

De Floriandebewoners klagen al een tijdje. Sinds de invoering door de Alderstafel van de zogeheten vaste vliegstraal komen de vertrekkende toestellen heel geconcentreerd over een deel van de wijk, waar ze daarvoor veel meer gespreid uitvlogen. Vooral de ’s avonds vertrekkende vrachtvliegtuigen zorgen voor veel ergernis. De bewoners bedachten zelf alternatieven: verleg de vaste bochtstraal ietsje zodat ze net om Floriande heen vliegen, of verleg de zogeheten Spijkerboorroute helemaal en stuur de toestellen tussen Haarlem en Zandvoort door of laat ze pas afbuigen naar het noorden boven de Noordzee. Nog een mogelijkheid: gebruik de Aalsmeerbaan veel intensiever, in elk geval voor de vrachtvliegtuigen.
Op aandringen van de raad heeft het college het gespecialiseerde bureau To70 de mogelijkheden laten onderzoeken, maar dat is tot de conclusie gekomen dat geen van de alternatieven haalbaar is. Het college heeft ook de ideeën van Floriande Tegengeluid voorgelegd aan de Cros en de Alderstafel, maar die werden daar afgelopen maand van tafel geveegd.
Van Grieken is daar ronduit boos over. Hij vindt de argumentatie van de Cros en de Alderstafel ’inhoudelijk flinterdun’. ,,Het is heel triest, maar we worden gewoon niet serieus genomen’’, stelt hij.

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

RT @SchipholWatch: #sharedvision wat worden we als omwonenden toch gepiepeld door de samenwerkende luchtvaartmaffia... https://t.co/VsGFZiw
3hreplyretweetfavorite
RT @Borretje3: @Schiphol Ik val in herhaling, maar toch dan voor de zoveelste keer omdat jullie het zelf niet (willen) weten, zie mijn vori…
3hreplyretweetfavorite
RT @elsgasseling: Zoals elk jaar ook in 2018 geluidsnormen hhpunt 25 bij Uithoorn overschreden. #anticiperendhandhaven #hinderbeperking #pr
3hreplyretweetfavorite
RT @markduursma: "Wel overschrijdt de luchthaven de geluidsnormen in een aantal handhavingspunten." https://t.co/scze3JGbYB
3hreplyretweetfavorite
RT @WinnifreddeWit: Voor wat Schiphol betreft, deze tweet van @HoogOverijssel slaat de spijker op z'n kop: Rijk, Schiphol en KLM maken anno…
3hreplyretweetfavorite
Ga naar boven