Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Floriande TegenGeluid (FTG) is een actiegroep die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers. Wij kunnen uw financiële steun goed gebruiken voor de volgende kosten die wij maken: website hosting, website beheer, drukwerk/flyers, papier, banners, petitie abonnementen, juridische ondersteuning. De rest is "liefdewerk oud-papier" en hierbij zetten wij ons belangeloos in voor de bewoners.

Wilt u een donatie doen, zodat wij in staat blijven om onze acties voort te zetten, dan kunt u deze donatie overmaken op rekeningnummer: NL71ABNA0614206677 ten name van “penningmeester Floriande TegenGeluid” te Hoofddorp.

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven