Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

De voorzitter van onze actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG), Rob van Grieken, heeft zijn functie neergelegd. Rob van Grieken is sinds de oprichting van FTG in oktober 2011 voorzitter van onze actiegroep geweest. In deze periode hebben wij in een voortdurende dialoog met de Gemeente Haarlemmermeer, de Provincie Noord-Holland, de staatssecretaris en leden van de Tweede Kamer (en veel (in-)direct betrokken instanties) geprobeerd om te komen tot een oplossing van de sinds 2007 onevenredig toegenomen hinder van vliegtuiglawaai in de wijk Floriande.

Na de afwijzing van de 6 verbetervoorstellen door de Cros, is tijdens de gemeenteraadsvergadering de "motie vreemd" behandeld met als enige positieve uitkomst dat de GGD nu daadwerkelijk een gezondheidsonderzoek gaat doen.

Op het voorstel van Floriande TegenGeluid om eindelijk eens een echt onafhankelijk onderzoek te laten doen naar mogelijke routeverbeteringen is de gemeenteraad niet ingegaan.

Floriande TegenGeluid is teleurgesteld in het kwadraat, maar laat het hier niet bij zitten!!!

Heb jij het interview van de woordvoerder van Floriande TegenGeluid, R.van Grieken, op MeerRadio gemist?

Het eerste interview met TegenGeluid is nog te beluisteren via MeerRadio Gemist:
- ga op de site www.meerradio.nl naar het tabblad “MeerRadio Gemist”
- ga naar “Meer Magazine,  zondag 12:00 tot 13:00 uur”
- ga naar “Zondag 06 november ’11 12:00 uur”
- schuif de tijdsbalk naar: “00:22:00″ minuten

Zoals bekend heeft Floriande TegenGeluid (FTG) één concrete doelstelling: drastische vermindering van vliegtuiggeluidsoverlast in de wijk Floriande. Inmiddels hebben ruim 1.000 mensen de petitie ondertekend en groeit het aantal ondertekenaars nog steeds. FTG wil primair d.m.v. een dialoog met alle betrokken instanties haar doel bereiken.

Zo heeft FTG via de Gemeente Haarlemmermeer op 21 maart j.l. 6 concrete voorstellen tot hinderbeperking ingediend bij de CROS/Alderstafel. Die voorstellen zijn eerst in petit-comité door de CROS behandeld en vervolgens op 14 juni j.l. in de Alderstafel besproken. Deze 6 voorstellen zijn allemaal afgewezen. Dit terwijl onze voorstellen tot maar liefst 1.000 MINDER ernstig gehinderden in Hoofddorp leiden en per saldo 722 MINDER ernstig gehinderden!

Omdat wij grote vraagtekens zetten achter de door CROS/Alderstafel gegeven summiere en niet verifieerbare argumentatie, willen wij die graag tegenspreken. Daartoe worden wij in de gelegenheid gesteld onder voorwaarde dat wij e.e.a. in een bespreking met de belangrijkste betrokken instanties professioneel onderbouwd kunnen weerleggen. Wij denken dat we dat kunnen, doch zijn zelf geen (erkende) vlieg-professionals.

Om die reden zoeken wij op dit moment één of twee gezagvoerders of co-piloten, die ons hierbij kunnen en willen helpen. Als u zelf gezagvoerder of co-piloot bent óf iemand kent die dit is én er een bereidheid is om ons hierbij te helpen, neem dan zo spoedig mogelijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs!

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven