Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Hier vind u artikelen die op een specifieke inhoud gericht zijn

Eerder deze week heeft Hans Alders zijn eindadvies en convenant rapportage ingediend bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Millieu mevrouw W.J. Mansveld.

Zie ook: Alders advies Nieuw Normen en Handhavingsstelsel

Dit eindadvies en rapportage heeft desastreuze gevolgen voor de wijk Floriande.

Feitelijk staat er in de rapportage dat, ondanks de groeiende ernstige geluidshinder in Floriande, men gewoon doorgaat op de ingeslagen weg en dat e.e.a. in wetgeving zal worden vastgelegd. Gevolg: de hinder zal in de komende jaren 3x erger worden t.o.v. nu. Ook is de gezondheid van ons allen in het geding.

Zie ook het artikel op NU.NL: Vliegtuigherrie verhoogt risico hart en vaatziekten

Volgende week donderdag, 17 oktober 2013 van 18:30 tot 22:00 uur, is er een informatieavond waarbij Hans Alders uitleg zal geven over het Nieuwe Normen Handhavings Stelsel (NNHS).

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als er veel bewoners vertegenwoordiging is vanuit Floriande. Immers, dan kunnen we onze onvrede m.b.t. de huidige geluidsoverlast massief tot uitdrukking brengen!

Wij hopen dat u aanwezig zult zijn.

uitnodiging inwoners regio Schiphol

Floriande TegenGeluid is van mening, dat de gemeente Haarlemmermeer nalatig is geweest in het voldoende informeren van de toekomstige bewoners. De gemeente heeft dat ook toegegeven in een brief aan de Wijkraad Floriande (kenmerk 11.0425925
d.d. 1 februari 2011 antwoord punt 5, document 077_Vragen_Wijkraad_Schiphol0001.pdf).

In verband hiermee ziet Floriande TegenGeluid hierin een gerechtvaardigde aanleiding om VOOR DE BEWONERS VAN DE WIJK Floriande, een verlaging van de WOZ waarde te eisen. Dit als compensatie voor het door de eigenaar van de betreffende woning geleden verlies. Als namelijk de gemeente wel aan haar informatie verplichting had voldaan, zou de eigenaar van de betreffende zaak (woning) mogelijk besloten hebben NIET deze zaak (woning) te kopen, maar elders op een plaats waarbij er geen sprake zou zijn van overmatige hinder door vliegtuigen, een woning te betrekken.

Hiermee kan een getroffen bewoner een compensatie eisen van de gemeente Haarlemmermeer in de vorm
van een reductie in de WOZ waarde van de woning met 15%.

15% is een percentage, welke nu fictief is gehanteerd, maar moet worden vastgesteld aan de hand van jurisprudentie , waarbij een partij schuldig is bevonden aan het onjuist en/of onvoldoende informeren van een (rechts)persoon.

Download hier de voorbeeldbrief

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

RT @ORSbewoners: @MirellaVisser @suzanne_GL Het motto voor @Schiphol is altijd geweest: “Ontwikkeling in balans met de omgeving”. Ontwikkel…
1hreplyretweetfavorite
RT @LeonAdegeest1: Omdat @MinIenW nog steeds door wil zonder de feiten onder ogen te zien, hierbij toch maar #lelystadairport uiteenzetti…
2hreplyretweetfavorite
RT @RedGelderland: @HoogOverijssel De #spindoctors van @MinIenW maken overuren. Er verandert niets. De minister blijft afstevenen op openin…
12hreplyretweetfavorite
RT @SchipholWatch: Dit is het punt. Niet de techneuten of andere wetenschappers staan aan de basis van goed beleid, maar de spindokters. Me…
12hreplyretweetfavorite
Ga naar boven