Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Hier vind u artikelen die op een specifieke inhoud gericht zijn

Eerder deze week heeft Hans Alders zijn eindadvies en convenant rapportage ingediend bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Millieu mevrouw W.J. Mansveld.

Zie ook: Alders advies Nieuw Normen en Handhavingsstelsel

Dit eindadvies en rapportage heeft desastreuze gevolgen voor de wijk Floriande.

Feitelijk staat er in de rapportage dat, ondanks de groeiende ernstige geluidshinder in Floriande, men gewoon doorgaat op de ingeslagen weg en dat e.e.a. in wetgeving zal worden vastgelegd. Gevolg: de hinder zal in de komende jaren 3x erger worden t.o.v. nu. Ook is de gezondheid van ons allen in het geding.

Zie ook het artikel op NU.NL: Vliegtuigherrie verhoogt risico hart en vaatziekten

Volgende week donderdag, 17 oktober 2013 van 18:30 tot 22:00 uur, is er een informatieavond waarbij Hans Alders uitleg zal geven over het Nieuwe Normen Handhavings Stelsel (NNHS).

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als er veel bewoners vertegenwoordiging is vanuit Floriande. Immers, dan kunnen we onze onvrede m.b.t. de huidige geluidsoverlast massief tot uitdrukking brengen!

Wij hopen dat u aanwezig zult zijn.

uitnodiging inwoners regio Schiphol

Floriande TegenGeluid is van mening, dat de gemeente Haarlemmermeer nalatig is geweest in het voldoende informeren van de toekomstige bewoners. De gemeente heeft dat ook toegegeven in een brief aan de Wijkraad Floriande (kenmerk 11.0425925
d.d. 1 februari 2011 antwoord punt 5, document 077_Vragen_Wijkraad_Schiphol0001.pdf).

In verband hiermee ziet Floriande TegenGeluid hierin een gerechtvaardigde aanleiding om VOOR DE BEWONERS VAN DE WIJK Floriande, een verlaging van de WOZ waarde te eisen. Dit als compensatie voor het door de eigenaar van de betreffende woning geleden verlies. Als namelijk de gemeente wel aan haar informatie verplichting had voldaan, zou de eigenaar van de betreffende zaak (woning) mogelijk besloten hebben NIET deze zaak (woning) te kopen, maar elders op een plaats waarbij er geen sprake zou zijn van overmatige hinder door vliegtuigen, een woning te betrekken.

Hiermee kan een getroffen bewoner een compensatie eisen van de gemeente Haarlemmermeer in de vorm
van een reductie in de WOZ waarde van de woning met 15%.

15% is een percentage, welke nu fictief is gehanteerd, maar moet worden vastgesteld aan de hand van jurisprudentie , waarbij een partij schuldig is bevonden aan het onjuist en/of onvoldoende informeren van een (rechts)persoon.

Download hier de voorbeeldbrief

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

RT @pmvanee: @Fl_TegenGeluid @LeonAdegeest1 @De_Zwijger Ja ja. De fabeltjekrant van Remco. De feiten: https://t.co/qiLZQHrebi
20hreplyretweetfavorite
@EdwinvBreukelen @LeonAdegeest1 @De_Zwijger En gesubsidieerd. Of niet?
20hreplyretweetfavorite
Lees dit draadje als opkikker voor de nu al 100.000en ernstig gehinderden van de luchtvaart in Nederland. De uitkom… https://t.co/ForReZ2uU9
20hreplyretweetfavorite
Hallo bewoners van Flevoland. Weet je waar je moet zijn voor geluidsisolatie van je woning. Lelystad subsidieert v… https://t.co/girJX65tpY
20hreplyretweetfavorite
RT @NeeAirportLEY: @Fl_TegenGeluid @JeroenStans Nu steun van Europa ontbreekt, probeert @CvNieuwenhuizen nu zelf het vliegveld door de stro…
21hreplyretweetfavorite
Ga naar boven