Al zo lang als ik mij kan herinneren is dit één van de kerstliedjes die zo mooi de serene rust omschrijft die hoort bij het jaarlijkse kerstfeest. Voor het eerst werd dit lied in 1818 ten gehore gebracht. Dus dit jaar zijn het de 195ste kerstdagen waarbij we ongetwijfeld dit fraaie lied weer veelvuldig en weemoedig zullen horen.

Hoe mooi zou het zijn als dit niet alleen tijdens de kerstdagen van toepassing is, maar voor het hele jaar!

 

Als het aan Hans Alders en de gemeente Haarlemmermeer ligt, gaat dat voor Floriande in ieder geval niet gebeuren.

De nieuwe wethouder Cees Loggen wil liever niet meer praten over de huidige geluidshinder­problemen in Floriande. Wel wil hij graag praten over de situatie na 2020!(?) Echter, er bestaat geen toekomst zonder een heden....

 

A.s. woensdag 18 december 2013 is het moment suprême.

Dan wordt er door de Vaste 2e Kamer Commissie voor Infrastructuur en Milieu stil gestaan bij de alsmaar 'voortdenderende Alders trein'. De plannen van Alders worden dan geëvalueerd. Bij goedkeuring worden die plannen omgezet in het LVB (Luchthaven Verkeers Besluit), zeg maar de Luchtvaart Wet. Daarmee wordt de vaste bochtstraal boven Floriande wettelijk vastgelegd.

 

Zoals u weet hebben wij ons in de afgelopen jaren fel verzet tegen deze gang van zaken.

Als onderdeel daarvan hebben wij op 15 november 2013 de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een brief geschreven. Ook hebben wij de leden van de Vaste 2e Kamer commissie Infrastructuur en Milieu hiervan middels een brief op de hoogte gebracht. Van de Staatsecretaris hebben wij inmiddels een zeer teleurstellende reactie terug ontvangen. In haar reactie wordt meerdere keren benadrukt dat het om (ik citeer) 'zorgvuldige besluitvorming' gaat. Uit alles wat er in de afgelopen jaren is gebeurd blijkt precies het tegenovergestelde daarvan!

 

Het dossier met betrekking tot de toepassing van de vaste bochtstraal in Floriande kenmerkt zich juist door de volgende sleutelwoorden: niet transparant, ondemocratisch, rechtsongelijkheid, misleidend en onvolledig/onjuist. Klaarblijkelijk heeft de staatssecretaris onvoldoende feitelijk onderzoek laten uitvoeren naar de hele gang van zaken.

 

Wij wachten met spanning af wat er a.s. woensdag in Den Haag gaat gebeuren. Men zegt weleens: 'De oplossing ligt vaak direct naast het probleem'. Dat geldt zeker voor het verruimen/verleggen van de vaste bochtstraal boven Floriande.

Ik wens de staatssecretaris en de leden van de commissie I&M a.s. woensdag veel wijsheid toe.

 

Namens alle betrokken bewoners en leden van Floriande TegenGeluid,

Rob van Grieken

Voorzitter Floriande TegenGeluid.

 

Bijlagen:

  1. brief aan leden van de Commissie Infrastructuur en Milieu
  2. brief aan de staatsecretaris n.a.v. haar reactie op onze brief d.d. 15 november 2013