Zoals veel medische rapporten aantonen, veroorzaakt nachtelijk vliegtuiglawaai slapeloosheid en slaapstoornissen die kunnen resulteren in ernstige ziektes zoals hart- en vaat ziektes, hoge bloeddruk enz.. Vooral de schoolgaande kinderen die te lijden krijgen van concentratieproblemen worden getroffen. Enkel een strikt verbod op nachtvluchten tussen 22:00u en 06:00u kan dit verhelpen.

Deze maatregel zou in heel Europa ingevoerd moeten worden zodat deze nachtvluchten niet naar andere staten zouden kunnen verhuizen. Zo niet, dan zou een verbod in één staat ten koste kunnen gaan van de bewoners rond de luchthavens in de andere staten en kunnen leiden tot concurrentievervalsing tussen bedrijven rond de luchthavens.

Onderteken deze petitie!