Bron: website Hoofddorpse Courant 09-04-2013 15:55


HOOFDDORP - Hoewel sommige fracties in de gemeenteraad best begrip hebben voor de klachten in de wijk Floriande over vlieglawaai is een oplossing voor dat probleem nog ver weg. Dat is de voornaamste conclusie van een debat over luchthavenzaken vorige week in de raad.

Inwoners van Floriande en dan met name de actiegroep Floriande TegenGeluid hebben de laatste tijd luidruchtig de trom geroerd over de in hun ogen onaanvaardbare overlast die de vaste vliegroute boven hun wijk veroorzaakt. Boeing 737's die vanaf de Kaagbaan opstijgen, vliegen via een vaste bochtstraal over Floriande heen en dat geeft veel herrie.


Onder andere fractieassistent Nico Zwaneveld van de ChristenUnie-SGP stelde de kwestie vorige week aan de orde. Zijn conclusie uit de voorliggende voortgangsrapportage over luchthavenzaken was dat de gemeente wel veel aan het onderhandelen is, maar dat er voor inwoners van Haarlemmermeer tot nu toe bitter weinig is binnengehaald. "Onderhandelen is toch een kwestie van geven en nemen. Het is op een gegeven moment niet meer uit te leggen aan inwoners."

Wethouder Arthur van Dijk (Luchthavenzaken) meende dat Zwaneveld het daarmee voor de inwoners van Floriande opnam. Hij noemde dat 'een beetje goedkoop'. De wethouder benadrukte dat Floriande niet de enige plek is in Haarlemmermeer die last heeft van vliegtuigen. "In een kwartier komen er meer vliegtuigen over Burgerveen dan in een hele dag in Floriande." Van Dijk maakte duidelijk zich te ergeren aan de wijze van actievoeren van Floriande TegenGeluid. "Keer op keer worden ambtenaren ervan beticht dat ze niet communiceren. We proberen juist zo transparant en open mogelijk te zijn."

De wethouder vond dat hij alles heeft gedaan om een oplossing te bereiken voor Floriande, helaas zonder resultaat. Als je de vliegroute boven Floriande gaat verleggen, dan krijgen weer andere mensen last van overvliegende toestellen. "Dat is het waterbed. Als de vliegtuigen een andere route vliegen, krijg je de volgende actiegroep op de stoep."

Wethouder Van Dijk kreeg steun van meerdere fracties. CDA-raadslid Fred van der Kwast stelde helder dat er op dit moment niets kan worden gedaan voor de inwoners van Floriande. Ook D66-fractievoorzitter Denise Abbas vond dat je op dit moment moeilijk kunt zeggen dat de gemeente er met de pet naar heeft gegooid. "Maar we zijn niet verder gekomen."

GroenLinks-raadslid Nicole Mulder stelde voor om in Floriande een extra NOMOS-meetpunt te plaatsen, waarmee het geluid kan worden gemeten. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat vroeg zich af of je daarmee geen valse verwachtingen wekt. Die methode is volgens hem gebleken onwerkbaar.

PvdA-fractievoorzitter Tom Horn noemde het een tegenvaller dat zelfs het nachtelijk vrachtverkeer over Floriande niet kan worden verminderd. "Daar moet toch meer aan te doen zijn." Wethouder Van Dijk zei dat hiervoor in feite hetzelfde geldt als voor de vaste bochtstraal: als je een andere route kiest, hebben andere mensen er last van.

Gebeurt er dan helemaal niets in Floriande? De wijk is wel onderdeel van een groot gezondheidsonderzoek. De verwachting was dat de resultaten in het tweede kwartaal van 2013 bekend zouden zijn, maar tijdens de vergadering kreeg wethouder Van Dijk het bericht dat dit pas het laatste kwartaal van dit jaar wordt.

Voor veel zaken rond Schiphol is het wachten op het eindadvies van de Alderstafel. Dat advies moet ook helderheid geven of het nieuwe normen- en handhavingstelsel een goede zet is geweest. Er wordt door de partijen nog druk onderhandeld. Op 29 mei moeten ze eruit zijn.HOOFDDORP - Hoewel sommige fracties in de gemeenteraad best begrip hebben voor de klachten in de wijk Floriande over vlieglawaai is een oplossing voor dat probleem nog ver weg. Dat is de voornaamste conclusie van een debat over luchthavenzaken vorige week in de raad.

Inwoners van Floriande en dan met name de actiegroep Floriande TegenGeluid hebben de laatste tijd luidruchtig de trom geroerd over de in hun ogen onaanvaardbare overlast die de vaste vliegroute boven hun wijk veroorzaakt. Boeing 737's die vanaf de Kaagbaan opstijgen, vliegen via een vaste bochtstraal over Floriande heen en dat geeft veel herrie.

Onder andere fractieassistent Nico Zwaneveld van de ChristenUnie-SGP stelde de kwestie vorige week aan de orde. Zijn conclusie uit de voorliggende voortgangsrapportage over luchthavenzaken was dat de gemeente wel veel aan het onderhandelen is, maar dat er voor inwoners van Haarlemmermeer tot nu toe bitter weinig is binnengehaald. "Onderhandelen is toch een kwestie van geven en nemen. Het is op een gegeven moment niet meer uit te leggen aan inwoners."

Wethouder Arthur van Dijk (Luchthavenzaken) meende dat Zwaneveld het daarmee voor de inwoners van Floriande opnam. Hij noemde dat 'een beetje goedkoop'. De wethouder benadrukte dat Floriande niet de enige plek is in Haarlemmermeer die last heeft van vliegtuigen. "In een kwartier komen er meer vliegtuigen over Burgerveen dan in een hele dag in Floriande." Van Dijk maakte duidelijk zich te ergeren aan de wijze van actievoeren van Floriande TegenGeluid. "Keer op keer worden ambtenaren ervan beticht dat ze niet communiceren. We proberen juist zo transparant en open mogelijk te zijn."

De wethouder vond dat hij alles heeft gedaan om een oplossing te bereiken voor Floriande, helaas zonder resultaat. Als je de vliegroute boven Floriande gaat verleggen, dan krijgen weer andere mensen last van overvliegende toestellen. "Dat is het waterbed. Als de vliegtuigen een andere route vliegen, krijg je de volgende actiegroep op de stoep."

Wethouder Van Dijk kreeg steun van meerdere fracties. CDA-raadslid Fred van der Kwast stelde helder dat er op dit moment niets kan worden gedaan voor de inwoners van Floriande. Ook D66-fractievoorzitter Denise Abbas vond dat je op dit moment moeilijk kunt zeggen dat de gemeente er met de pet naar heeft gegooid. "Maar we zijn niet verder gekomen."

GroenLinks-raadslid Nicole Mulder stelde voor om in Floriande een extra NOMOS-meetpunt te plaatsen, waarmee het geluid kan worden gemeten. VVD-raadslid Pieter-Jan de Baat vroeg zich af of je daarmee geen valse verwachtingen wekt. Die methode is volgens hem gebleken onwerkbaar.

PvdA-fractievoorzitter Tom Horn noemde het een tegenvaller dat zelfs het nachtelijk vrachtverkeer over Floriande niet kan worden verminderd. "Daar moet toch meer aan te doen zijn." Wethouder Van Dijk zei dat hiervoor in feite hetzelfde geldt als voor de vaste bochtstraal: als je een andere route kiest, hebben andere mensen er last van.

Gebeurt er dan helemaal niets in Floriande? De wijk is wel onderdeel van een groot gezondheidsonderzoek. De verwachting was dat de resultaten in het tweede kwartaal van 2013 bekend zouden zijn, maar tijdens de vergadering kreeg wethouder Van Dijk het bericht dat dit pas het laatste kwartaal van dit jaar wordt.

Voor veel zaken rond Schiphol is het wachten op het eindadvies van de Alderstafel. Dat advies moet ook helderheid geven of het nieuwe normen- en handhavingstelsel een goede zet is geweest. Er wordt door de partijen nog druk onderhandeld. Op 29 mei moeten ze eruit zijn.