Bron: Haarlems Dagblad 17/10/2013

HOOFDDORP - Het invoeren van een vaste bocht voor vliegtuigen tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door heeft geleid tot een stijging van het aantal ernstig gehinderden.

Reden voor bewoners van de getroffen woonwijk Floriande om donderdagavond hun zegje te doen tijdens een bijeenkomst met Hans Alders over het geluidsstelsel Schiphol. ,,Dit eindadvies en rapportage heeft desastreuze gevolgen voor de wijk Floriande. Ondanks de groeiende ernstige geluidshinder in Floriande, gaat men gewoon door op de ingeslagen weg. De hinder zal in de komende jaren drie keer erger worden. Ook is de gezondheid van ons allen in het geding’’, stelt de actiegroep FloriandeTegenGeluid.

 

Gelijk

Het eindverslag dat Alders vorige week aan staatssecretaris Mansveld aanbood geeft hen gelijk. Gekeken is naar de effecten van de vaste bochtstraal. Het gaat daarbij om vliegtuigen die opstijgen van de Kaagbaan maar naar het noorden moeten. Tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door maakten piloten altijd een bocht om daarna noordelijk te vliegen. Maar daarbij nam de ene piloot de bocht krap en kwam over Hoofddorp, terwijl een ruime bocht snel boven Nieuw-Vennep zat. Vandaar dat een vaste bocht tussen de twee kernen door is gekozen.

 

Stijging klachten

Gevolg is dat in Nieuw-Vennep en Hoofddorp-Oost de overlast is afgenomen. Nadeel is echter dat de bocht precies boven de nieuwe wijk Floriande wordt gemaakt. In het eindrapport van Alders staat toch duidelijk dat het aantal ernstig gehinderden in Nieuw-Vennep met 59 en in Hillegom met 12 is afgenomen, maar in Hoofddorp met 186 is toegenomen. Per saldo dus een stijging met 115. De bewoners strijden al jaren tevergeefs voor een verlegging van de route en ook nu zegt Alders dat aanpassing van de bochtstraal niet mogelijk is. Voor vrijwel alle routewijzigingen geldt volgens Alders dat dat leidt tot een verplaatsing van de herrie.

 

Alternatieven van de hand gewezen

Met dat in het achterhoofd zijn tal van alternatieven van de actiegroep FloriandeTegenGeluid van de hand gewezen. Onterecht, zo stelt nu een groep deskundigen onder leiding van Ron Koning. In het eerste alternatief maken de piloten hun bocht niet meteen af, maar vliegen na de eerste bocht een stukje rechtdoor en maken dan een tweede bocht. Het grote voordeel is dat dan net om Floriande heen wordt gevlogen. Maar het plan is afgewezen omdat de route onlogisch zou zijn, piloten de procedure zouden afbreken en daarmee komt de veiligheid in gevaar. Maar volgens de bewoners is dat onzin. Piloten kunnen na een eerste bocht prima een stukje rechtdoor vliegen, zeker wanneer die route wordt ingevoerd in het vliegtuigsysteem. Een tweede optie is dat de toestellen na de start iets verder naar het zuiden doorvliegen en iets dichter onder Nieuw-Vennep de bocht maken. De werkgroep geeft toe dat in Nieuw-Vennep meer bewoners last zullen krijgen, maar de vliegtuigen zullen daar hoger overkomen dan boven Hoofddorp. De overlast is daarmee veel geringer dan boven Hoofddorp.

 

Hans Alders

Reden om de zaak donderdagavond nogmaals onder de aandacht te brengen van Hans Alders en andere betrokkenen in dit overleg. De bijeenkomst is in het Fox-theater aan de Taurusavenue in Hoofddorp (achter het NS-station). Vanaf 18.30 uur is een informatiemarkt, om 19.30 uur geeft Alders een toelichting en na 21 uur kunnen vragen worden gesteld. Ook gaat de actiegroep Tweede Kamerleden en staatssecretaris Mansveld benaderen om het tij alsnog te keren.


Noot van FTG:

De in het artikel genoemde 115 extra ernstig gehinderden zijn onjuist. In werkelijkheid gaat het om honderden ernstig gehinderden meer omdat de overheden, Cros en Alders halstarrig het RIVM woning- en populatiebestand 2005 blijft gebruiken terwijl er tussen 2005 en begin 2009 3.100 woningen bij zijn gekomen in Floriande! Inmiddels is het oktober 2013!