Misverstand:

“We wonen nu eenmaal bij Schiphol, dus dan heb je vliegtuiglawaai”.

Wist u dat …

 • (toekomstige) inwoners van de wijk Floriande door gemeente, makelaars en Schiphol nooit geïnformeerd zijn over de uitvliegroute boven hun hoofd.
 • deze route vanaf 2006 sluipenderwijs steeds meer in gebruik is genomen.
 • er inmiddels sprake is van een ’vaste bochtstraal’ waardoor vliegverkeer op de SPYKERBOOR route vanaf de Kaagbaan gebundeld wordt boven de woonwijk Floriande.
 • daardoor de herrie boven Floriande onevenredig toeneemt.

 

Misverstand:

“Dat vliegtuiglawaai valt best wel mee”.

Wist u dat …

 • er inmiddels zo’n 9.000 vliegtuigen per jaar laag boven Floriande opstijgen.
 • het aantal vluchten zal toenemen tot 19.000 in de komende jaren.
 • die vliegtuigen door hun geringe hoogte zeer veel geluidsoverlast geven.
 • dat rustig in de tuin zitten er straks niet meer bij is.

 

Misverstand:

“Er is nu minder geluidsoverlast door de vaste bochtstraal”.

Wist u dat …

 • bij de bepaling van de vaste bochtstraal uit is gegaan van verouderde kaarten, waarop 2/3 van Floriande nog niet was ingetekend.
 • de vaste bochtstraal over ‘onbebouwd terrein’ zou moeten lopen
 • Floriande inmiddels meer dan 18.000 bewoners en 6.500 woningen telt.
 • dat toch moeilijk als ‘onbebouwd’ kan worden betiteld!

 

Misverstand:

“Het is weer typisch zo’n voorbeeld van ‘not in my back yard’”.

Wist u dat …

 • de overlast eerst gespreid werd over de kernen onder de uitlviegroute.
 • er nu sprake is van iets minder overlast in die kernen, maar in Floriande juist veel meer (!).
 • dat dit ook voor delen van Toolenburg en Nieuw-Vennep geldt.
 • de gemeente heeft aangegeven dat we “blij moeten zijn dat we niet in Aalsmeer wonen. Het kan allemaal veel erger” (citaat).
 • we daarmee als aanstellers weg gezet worden en als bewoners niet serieus worden genomen.

 

Misverstand:

“Klagen helpt niet; ik kan er toch niets aan veranderen”.

Wist u dat …

 • de actiegroep in de korte tijd van haar bestaan al het nodige bereikt heeft.
 • de gemeente behoorlijk geschrokken is van de felle reacties uit Floriande.
 • de voltallige gemeenteraad van de Haarlemmermeer unaniem een motie heeft aangenomen waarin zij het doel ondersteunen om de wijk Floriande meer te ontzien.
 • er een onderzoek komt naar de gezondheidsrisico’s specifiek voor onze wijk (door de toenemende luchtvervuiling lopen kinderen, senioren en CARA-patiënten grotere risico’s).

 

… en dat dit pas effect heeft als u uw stem laat horen?