Al jaren ondervinden wij als bewoners van Floriande overlast door vliegtuiggeluid van de gewraakte Spijkerboorroute en met name van een 'hinder beperkende maatregel' de zogenaamde 'vaste bochtstraal'.

Al jaren hebben wij als actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) de meest uiteenlopende argumenten van de bestuurders en instanties aan moeten horen over dat het ‘wel meevalt’. Dat rapporten toch hebben aangetoond dat deze situatie ‘echt beter is voor het aantal ernstig gehinderden’…..

Al jaren hebben wij (FTG) geroepen dat de bestuurders/instanties op zijn zachtst gezegd ‘een loopje nemen met de werkelijkheid’.

Welnu; dat komt omdat u niet bestaat!
Tot op heden (2014) is er gerekend met een woningbestand uit 2005. In dat woningbestand ontbreekt maar liefst de helft van Floriande.

Ook dat roepen wij al jaren, maar er is inmiddels een lichtpuntje.....
In 2013 heeft de heer Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel, zijn advies voor het nieuwe normen en handhavingsstelsel (NNHS) aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld. Bij dit advies zat als bijlage een rapport genaamd ‘Lokale Effecten Hinderbeperking’ van het gerenommeerde onderzoeksbureau To70. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Alderstafel en de cijfers die in dit rapport genoemd worden tonen aan dat de ‘hinder beperkende maatregel vaste bochtstraal' (=boven Floriande) geen succes is.

Dat wisten u en wij al, dus waarom dan het lichtpuntje?
Het is het eerste rapport dat duidelijk laat zien dat de vaste bochtstraal boven Floriande géén succes is. Ja, er zijn weliswaar meerdere rapporten verschenen waarin de conclusie was dat de situatie in Floriande ‘aandacht behoefde’, ‘voor verbetering vatbaar’ is en dat het raadzaam was om ‘alternatieven met betrekking tot de situatie in Floriande’ te beschouwen. Maar er is zelden een rapport verschenen wat zo duidelijk laat zien dat de vaste bochtstraal een regelrecht fiasco is.

Bij het maken van een rapport hoort een opdracht en voorwaarden/uitgangspunten. Die voorwaarden en uitgangspunten worden verstrekt door de opdrachtgever (in dit geval de Alderstafel). Die Alderstafel heeft To70 opdracht gegeven om gebruik te maken van het RIVM woning en populatiebestand 2005 (saillant detail: het was bij verstrekking van de opdracht in 2013).

De overheden en instanties hebben in een convenant (=afspraken document) afgesproken de hinder verder te willen beperken. Dit convenant ‘Hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol Middellange Termijn’ is door alle betrokken partijen ondertekend en daarbij hebben al die partijen afgesproken dat ze zich moeten houden aan de regels uit dit convenant. Eén van die regels uit dit convenant (wat geldig is tot 2020) is dat er als referentiepunt uitgegaan wordt van de situatie in 2008.

Wij, als inwoners van Floriande, zouden liever zien dat er uitgegaan wordt van de werkelijke huidige situatie. Maar wie zijn wij? Wij bestaan immers niet.....

Maar ondanks dat er, tegen de afspraak uit het convenant in, een woningbestand uit 2005 is gebruikt is de huidige situatie volgens To70 erger dan vóór de invoer van de vaste bochtstraal.

Als de instanties en overheden nou ook nog de durf hebben om het rapport opnieuw te laten samenstellen met de referentie situatie uit het convenant (2008) dan mogen wij weer bestaan…

Dan zal trouwens ook duidelijk worden dat de in het rapport voorspelde situatie bij 510.000 vliegbewegingen (verwachting 2020) nog steeds een verslechtering is voor het aantal ernstig gehinderden en géén verbetering.

Wij weten niet of wij op deze plek (Floriande) nog willen bestaan met die voorspelde situatie en met zo'n overheid......

 

Het genoemde rapport van To70 moet een beeld schetsen van de te verwachten afname van het aantal ernstig gehinderden bij het te verwachten aantal vliegbewegingen van 510.000 (in 2020) met de maatregelen uit het convenant "Hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol Middellange Termijn". In dit rapport is gerekend met de situatie van het aantal vliegbewegingen in 2012 en met het RIVM woningbestand 2005 (?!).

Het rapport vind u in deze link.

N.b.: Naast de constatering in het rapport dat de vaste bochtstraal in 2012 voor méér gehinderden heeft gezorgd (zonder de prognose van 510.000 vliegbewegingen) is tevens vast te stellen uit dit rapport dat de hinderbeperkende maatregel "Microklimaat Rijsenhout" ook geen succes is. Dit wordt echter in de uitkomst van het rapport met andere maatregelen in 1 getal genoemd zodat het voorkomt alsof het wel een succes zou zijn, hetgeen niet het geval is.