Schipholwatch

De actiegroep Schipholwatch is een petitie gestart voor alle inwoners van Nederland om niet akkoord te gaan met de groei van Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen. Op dit moment mag Schiphol 500.000 vliegbewegingen afhandelen. Zakenvluchten en kleinere vliegtuigen (zogenoemde General Aviation) vallen overigens buiten dit aantal sinds 2018.

ORS bewoners

De vertegenwoordiging van de bewoners in de omgeving van Schiphol, verenigd in ORS Bewoners, heeft na een standpuntswijziging in januari 2019 zelf ook te kennen gegeven dat zij vast wil houden aan de 500.000 vluchten omdat jarenlang beloftes en afspraken door de overheid niet zijn nagekomen. Eérst afspraken nakomen en dan kan er verder gepraat worden.

Ministerraad

De ministerraad heeft op 4 juli 2019 overleg gevoerd over de mogelijke verdere groei van Schiphol en heeft na het beraad aangegeven dat Schiphol door mag groeien naar 540.000 vluchten. Dat werd in een persconferentie na afloop van het beraad door minister president Mark Rutte en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mw. Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt. De minister gaf daarbij aan dat Schiphol de groei dit keer wel éérst moest verdienen. Met andere woorden, de luchtvaartsector en Schiphol moeten wel kunnen aantonen dat zij de groei verdienen.

Voorgekookt

Dat de ministerraad op 4 juli het besluit voor de groei van Schiphol heeft genomen valt zéér te betwijfelen. Het ruikt alleszins naar een voorgekookt besluit van het kabinet richting de burgers. Dit is niet uit de lucht gegrepen. Vrijwel onmiddelijk na de persconferentie en nog op dezelfde dag verschenen vanuit het ministerie van IenW uitnodigingen richting de burgers voor informatie bijeenkomsten over de groei van Schiphol. Locaties waren al gereserveerd en de agenda's lagen al klaar. De bijeenkomsten worden allemaal in de vakantie periode gehouden. Opmerkelijk en een zéér ongelukkige keuze.

Schiphol(len)

Het besluit om Schiphol te laten groeien naar 540.000 vliegbewegingen staat in het regeerakkoord. Daar valt weinig op af te dingen en daarvoor heeft Nederland 'gekozen'. Maar in feite zit Schiphol nu al aan de 540.000 vliegbewegingen. Door het niet meer meetellen van de General Aviation is dit aantal afgezwakt op het huidige aantal van 500.000 vluchten. Daarnaast heeft Schiphol in de afgelopen jaren de luchthaven vol laten lopen met goedkope vakantievluchten terwijl zij het afgesproken selectiviteitsbeleid uitgevoerd zou moeten hebben. Het selectiviteitsbeleid houdt in dat Schiphol ruimte had moeten maken voor vluchten die belangrijk zijn voor de luchthaven in haar rol als mainport HUB van Nederland. En dat zijn geen vakantievluchten van de Easyjets, Flybees, Transavia's en andere 'low cost carriers'. De overheid is uitermate creatief als het om het ombuigen van regels gaat m.b.t. het faciliteren van de luchtvaartsector. De burgers die de last er van ondervinden hebben het nakijken. Het zogenaamde Schiphollen

Wat te doen?

Gezien wat wij hier in Floriande meegemaakt hebben en nog steeds meemaken in alle perikelen rond de "Hinderbeperkende maatregel vaste bochtstraal"  en gezien bovenstaande is ons advies om de petitie van Schipholwatch te ondersteunen. Elke keer worden burgers die last ondervinden van vliegverkeer wel gehoord, misschien zelfs begrepen in Den-Haag maar nooit gecompenseerd. U bent een beetje een afwijkende burger in uw rechten als het om hinder van vliegtuigen gaat ten opzichte van burgers die die last niet hebben. 'Less is more' zeggen ze wel eens. Minder leefkwaliteit en méér hinder zou niet de bedoeling mogen zijn. Breng de petitie onder de aandacht van uw omgeving en laat iedereen in wijsheid beslissen.

De petitie van Schipholwatch vindt u hier: Nee tegen groei van Schiphol