BRON: Website "De Monitor" 20-2-2018

Sinds begin dit jaar zijn gemeenten rond Schiphol verplicht nieuwe bewoners vroegtijdig te informeren over het aanwezige vliegtuiggeluid. En de nieuwe bewoners moeten in een zogenoemd kettingbeding verklaren dat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van de luchthaven. Volgens advocaat René Rensing, gespecialiseerd in omgevingsrecht, doe je door een dergelijke verklaring te tekenen afstand van je recht tot klagen. ‘Ik zou het zelf nooit tekenen,’ aldus Rensing.

Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening en Wonen, is het niet eens met de kritiek van advocaat Rensing. Nieuwe bewoners doen volgens haar allerminst afstand van hun recht om te klagen als ze het kettingbeding ondertekenen, zo vertelt zij ons al eerder in het onderzoek Overlast vliegtuigen. Het gaat volgens de gedeputeerde om een informatieplicht en transparantie. ‘Het is ervoor bedoeld dat mensen weten waar ze komen te wonen.’ Volgens de gedeputeerde moet in alle plannen, op de website en in brochures staan dat mensen een huis kopen in een gebied waar je overlast kunt ervaren van vliegtuigen. ‘Transparantie is essentieel,’ aldus Geldhof.

100.000 euro boete

Advocaat Rensing vindt die uitspraken ‘misleidend’ en zegt dat dit kettingbeding veel verder gaat dan informatieplicht. ‘Als je de burger wilt informeren dan heb je andere middelen, een goede website bijvoorbeeld. Als het slechts informatievoorziening is, dan vraag ik mij af waarom je er dan een boete van 100.000 euro aan koppelt.’

Rensing doelt op een brief met een voorbeeldkettingbeding dat de provincie Noord-Holland aan al haar gemeenten heeft gestuurd en waarin staat dat bewoners ook de plicht hebben om de informatie door te geven aan volgende bewoners. Doen ze dat niet dan krijgen ze een boete van 100.000 euro, te voldoen aan de gemeente.

‘Gemeente dekt zich in tegen claims’

Uit diezelfde brief blijkt dat als de toekomstige bewoners een klacht willen indienen wegens vliegtuiggeluid, ze niet bij Schiphol kunnen aankloppen. Schiphol is gevrijwaard. Dat wil zeggen dat Schiphol akkoord is met de bouw van de nieuwe huizen op voorwaarde dat de luchthaven in de toekomst geen financiële claims kan krijgen. Eventuele claims gaan dus naar de gemeente.

Volgens de advocaat probeert de gemeente met het kettingbeding zich in te dekken tegen claims van de toekomstige bewoners. Het kettingbeding zal in de rechtszaal volgens de advocaat zeker een rol gaan spelen. ‘Als je de gemeente of de provincie aansprakelijk stelt dan zal een rechter zeggen dat je wist waar je voor tekende. Daar is dit ook heel duidelijk voor bedoeld.’ 

Tot bijna 9000 nieuwe woningen

Eerder melden we al dat er de komende jaren tot bijna 9000 nieuwe woningen bijkomen in dit zogenoemde beperkingengebied. Een zone waar jarenlang niet of nauwelijks gebouwd mocht worden vanwege veiligheid en geluidshinder. Voorheen moesten gemeenten bij de landelijke overheid aankloppen om er te mogen bouwen, nu kunnen ze dat binnen stedelijk gebied zelf bepalen.

Uitzending

Vanavond is de eerste uitzending in het onderzoek Overlast vliegtuigen. 21:25 uur, NPO2.