BRON: InformeerOnline 21/12/2017
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren. Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek.

 Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend. In 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.
 
Wethouder Reneman:

“De Duinpolderweg is van cruciaal belang voor de oplossing van de huidige verkeersproblemen in onze kernen Beinsdorp en Zwaanshoek. Het college is enthousiast over dit besluit en staat volledig achter de keuze voor dit voorkeursalternatief.”

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland en Zuid-Holland volgen hiermee het advies op van de brede maatschappelijke adviesgroep. Unaniem heeft de adviesgroep aangegeven dat infrastructurele maatregelen nodig zijn in het gebied van de Bollenstreek, Kennemerland en Haarlemmermeer. Het faciliteert de ruimtelijke ontwikkelopgaven in dit gebied en ontlast de kernen langs de Ringvaart. Belangrijk voor het gemeentebestuur is ook dat het voorkeursalternatief vanuit de brede adviesgroep naar voren is gekomen. Vanuit Haarlemmermeer participeren hierin de dorpsraden Beinsdorp en Zwaanshoek
 
Het voorkeursalternatief Duinpolderweg bestaat uit de volgende infrastructurele maatregelen:

  • Het verbreden van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de A4 van 2x1 rijstroken naar 2x2 rijstroken.
  • Het doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg naar de N208 met een directe verbinding naar de Weerlaan in Hillegom.
  • Een randweg noordelijk van Zwaanshoek.
  • Een weg ten zuiden van Lisse en Lisserbroek naar het bestaande knooppunt op de A44 ter hoogte van de Ringvaart.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren de provincies en hun partners een inloopbijeenkomst in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout van 17.00 tot 21.00 uur. Belanghebbenden kunnen vragen stellen over de onderzoeken en het voorkeursalternatief en hun eventuele inspraakreactie delen.

Inspraak

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op de planstudie en het voorkeursalternatief. Tijdens de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit van GS te downloaden vanaf www.noord-holland.nl/Duinpolderweg. De stukken zijn ook in te zien bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Vervolgprocedure

Op de inspraakreacties wordt gereageerd in een Nota van Beantwoording. Daarnaast vragen GS van Noord-Holland en Zuid-Holland een toetsingsadvies aan de Commissie m.e.r. Ook worden de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland, de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van Noord-Holland om advies gevraagd. Op basis van deze adviezen en de inspraakreacties nemen beide provincies medio 2018 een besluit over een definitief voorkeursalternatief.