Op 8 november 2012 heeft Floriande TegenGeluid (FTG), namens bewoners van de wijk Floriande, een petitie ingediend bij de burgemeester van de Gemeente Haarlemmermeer, Theo Weterings. Het heeft bijna 4 maanden (!) geduurd voordat er een absoluut nietszeggende reactie kwam van wethouder A. van Dijk (VVD) op deze petitie. Een zeer teleurstellende gang van zaken en het zoveelste voorbeeld dat de Gemeente Haarlemmermeer de situatie van de meer dan 18.000 bewoners van Floriande niet serieus neemt.

De FTG petitie is ingediend namens bijna 1.200 petitieondertekenaars. De kern van de petitie was een verzoek aan B&W van de Gemeente Haarlemmermeer om als Gemeente:

  • Zichtbaar en merkbaar de wil te tonen, om samen met Floriande TegenGeluid tot een duurzame en SMART (=Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) oplossing van de geluidsoverlastproblematiek te komen.
  • Een duidelijke en periodieke overleg- en communicatie structuur op te zetten naar de bewoners van Floriande en Floriande TegenGeluid.
  • Daadkrachtig, transparant en doelgericht, met duidelijke deadlines, te gaan optreden in alle bestuursorganen, overlegorganen, en besluitvormingsorganen waarin de gemeente Haarlemmermeer is vertegenwoordigd, waaronder de CROS/Alderstafel, BRS etc., om uitvoering te geven aan de motie vreemd.
  • Derhalve de motie vreemd van 24 november 2011 serieus te nemen en zo snel mogelijk in dit jaar daadwerkelijke stappen te nemen, welke zullen leiden tot drastische vermindering van het vliegtuiglawaai boven de wijk Floriande.

 

In zijn veel te late schriftelijke reactie heeft de wethouder aangegeven NIETS meer te kunnen betekenen voor de bewoners van Floriande. Een schandelijke ontwikkeling temeer, omdat notabene diezelfde Gemeente Haarlemmermeer in het verleden eenzijdig heeft gekozen voor de route die nu zoveel overlast veroorzaakt voor de bewoners van Floriande.

 

Wij als FTG laten het, namens onze achterban, daar niet bij zitten! Wij vinden dat de wethouder met twee maten meet en dat hij zijn verantwoordelijkheden ontloopt. Om duidelijk aan te geven dat wij het met de hele gang van zaken -en vooral de nietszeggende reactie op onze petitie- NIET EENS zijn, hebben wij de wethouder een brief geschreven.

 Brief aan de wethouder