Op 26 november 2014 heeft de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) namens ruim 1.700 bewoners een petitie overhandigd aan de voorzitter en een aantal leden van de vaste 2e Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu (I&M). In deze petitie is met klem verzocht om nu concrete maatregelen te nemen om de geluidsoverlast van vliegverkeer boven de wijk Floriande drastisch te verminderen.

 Al geruime tijd wordt er gezocht naar een oplossing om de geluidsoverlast van vliegverkeer boven de Vinex wijk Floriande drastisch te verminderen. Tot dusver zonder enig resultaat. Op basis van een onderzoek wat eind 2013 door de NLR is uitgevoerd, heeft de Gemeente Haarlemmermeer begin 2014 een voorstel ingediend voor de verlegging van de route boven Floriande. Dit voorstel, wat kan rekenen op de steun van FTG, heeft nog steeds niet geleid tot besluitvorming.

Achter de schermen is er al diverse keren -in besloten kring en zonder FTG- over dit voorstel gesproken. Het ontbreekt op dit moment geheel aan duidelijkheid over de stand van zaken. Ondanks herhaalde verzoeken van FTG wordt er geen enkele informatie gegeven over de status van het ingediende voorstel.

Middels het indienen van de petitie, wil FTG bereiken dat er prioriteit wordt gegeven aan het oplossen van de geluidsoverlast boven Floriande en dat er duidelijkheid wordt gecreëerd over de status van het door de Gemeente Haarlemmermeer ingediende voorstel tot verlegging van de route boven Floriande.

Bij de aanbieding van de FTG petitie waren namens de 2e Kamer Commissie I&M aanwezig: Tjeerd van Dekken (PvdA, commissie voorzitter), Martijn van Helvert (CDA), Farshad Bashir (SP), Ton Elias (VVD), Mark Harbers (VVD) Henk Leenders (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66).

In het reguliere overleg van de 2e Kamer Commissie I&M wat volgde op de aanbieding van de petitie, werd door respectievelijk het CDA, VVD, SP en PvdA expliciet verwezen naar de FTG petitie. De aanwezige staatssecretaris mevr. W. Mansveld werd verzocht extra aandacht te schenken aan de vliegtuigherrie in Floriande.