BRON: HAARLEMS DAGBLAD 16/09/2015:

HOOFDDORP - De Hoofddorpse wijk Floriande gaat steviger actievoeren tegen vlieglawaai. ,,We gaan niet langer kneden en masseren, want dat levert toch niets op’’, meldt Simon van Halm van de actiegroep Floriande Tegen Geluid.

Van Halm is voorlopig zegsman, nu Rob van Grieken de dubbelfunctie van voorzitter en woordvoerder heeft neergelegd. Van Grieken is altijd de man van de dialoog geweest. Hij vond en vindt nu eenmaal dat dat ’de enige manier is om tot een structurele oplossing te komen’.

Ook de andere vijf bestuursleden waren altijd die mening toegedaan. Toen ze moesten constateren dat ondanks alle dialoog de situatie alleen maar is verslechterd in de 3,5 jaar dat de actiegroep actief is en het dus anders moet, liet Van Grieken weten dat dat niet zijn manier is. Omdat hij voorlopig ook minder tijd zal hebben, stapt hij helemaal uit het bestuur van de actiegroep.

Gewijzigde koers

Wat de ’iets gewijzigde koers’ zal inhouden, kan Van Halm niet zeggen: ,,Daar gaan we de komende tijd nu juist mee aan de slag.’’ Om dat goed te kunnen doen, zoekt het bestuur versterking en wordt er ’meer naar buiten getreden in de wijk’.

Zo wil de actiegroep veel meer gaan doen via sociale media, mag de website wel wat actueler en zijn er al tijden geen nieuwsbrieven rondgestuurd. ,,Tot nu toe zijn we te veel zelf aan de slag gegaan, zonder de achterban op de hoogte te houden. Dat willen we anders doen, ook om meer ondersteuning te krijgen.’’

Zo zou het mooi zijn wanneer zich meer mensen opgeven als vrijwilliger of donateur. Ondertussen voeren bestuursleden al gesprekken met mensen die geschikt lijken als voorzitter of woordvoerder.

Bochtstraal

Probleem in Floriande is vliegverkeer van de Kaagbaan dat naar het oosten of noorden moet en boven de wijk draait. Hoewel de actiegroep de gemeente meekreeg in een pleidooi voor een verlegging van die bochtstraal, stond de wijk eind vorig jaar opnieuw met lege handen.