Deze brief is mede ondertekend door Floriande TegenGeluid: Bron: Schipholwatch 3/7/2019

Op 16 mei 2018 schreven wij u een open brief (zie bijlage) over een structurele oplossing voor alle problemen van de luchtvaartsector: een verhuizing van uw luchthaven naar de Noordzee.

Dat is inmiddels ruim een jaar geleden. Ondertussen is er heel veel gebeurd. De maatschappelijke oppositie tegen de overlast, vervuiling en gezondheidsschade door uw sector neemt vrijwel dagelijks toe.

Niet alleen actiegroepen zoals wij, maar ook milieubeschermers, politici van allerlei pluimage, omwonenden en regionale en gemeentelijke bestuurders komen in opstand tegen verdere uitbreiding van de luchtvaart in ons land.

Lelystad
U wordt waarschijnlijk dagelijks geconfronteerd met de problemen in Lelystad. Bewoners, bestuurders en milieubeschermers hebben begin dit jaar in het Alders-overleg ‘nee’ gezegd tegen verdere groei. Het bestuur van de Europese Unie dwarsboomt vrijwel alle plannen om uw vliegverkeer zo te kunnen verdelen als u wenselijk acht.

Extinction Rebellion heeft u op de korrel voor harde acties. Omwonenden rond Schiphol meten nu zelf het vlieglawaai om hiermee aan te tonen dat de geluidsberekeningen ver van de waarheid staan.

Luchtvrachtvervoerders klagen steen en been over de veel te kleine ruimte die zij op uw luchthaven krijgen. Ontelbare vrachtwagens met bloemen rijden vanaf Maastricht naar Aalsmeer en weer terug omdat zij niet bij u terechtkunnen.

KLM
KLM-baas de heer Pieter Elbers klaagt ook al over een gebrek aan ruimte en de gevaren die dit voor zijn bedrijf – en ‘dus’ voor heel Nederland – met zich meebrengt. Low-budget carriers willen veel meer dan u hen kunt bieden.

Stakingen zijn bijkans aan de orde van de dag vanwege de keiharde concurrentie die zich uitdrukt in matige arbeidsvoorwaarden. Op drukke dagen kan de luchthaven de stroom mensen en goederen nauwelijks meer aan, getuige de koffers die onder viaducten worden teruggevonden en de ellenlange wachtrijen op diverse plekken bij aankomst en vertrek.

We zijn verre van compleet in deze opsomming, dat beseffen wij. En dat weet u als geen ander. Het ligt allemaal dagelijks op uw bordje.

Schade
Echter, we hebben u er in onze vorige open brief al voor gewaarschuwd. Met het uitblijven van structureel beleid om de problematiek te lijf te gaan, snijdt u zichzelf in de vingers. En schaadt u het bedrijf waar u leiding aan geeft ernstig. En daarmee de belangen van alle Nederlanders, conform uw eigen woorden dat het belang van Schiphol het belang van ons land is.

U staat hierin niet alleen. Ook de Nederlandse regering weigert achter de structurele oplossing van een verhuizing naar zee te gaan staan. De belangrijkste coalitiepartijen zijn in dit dossier nauwelijks tot beweging te verleiden. En andere belangrijke partners als KLM, de vakbonden, de werkgeversorganisaties: ze blinken allemaal niet uit in vooruitstrevendheid.

Onsterfelijk
Maar daar ligt nu juist úw persoonlijke kans op spreekwoordelijke onsterfelijkheid. Met uw unieke achtergrond in politiek en bedrijfsleven, gecombineerd met uw huidige positie, bent u mogelijk de enige persoon in ons land die al deze partijen achter die structurele oplossing kunt krijgen.

Juist ú verkeert in de positie om deze lobby op gang te krijgen en te houden. Om alle stakeholders op één lijn te krijgen en het plan van een luchthaven op zee van de grond te krijgen.

Denkt u zich eens in wat u voor ons land kunt betekenen. Een einde aan alle protesten van omwonenden met iedere extra vlucht die u wilt laten opstijgen of landen. Een enorme verbetering van het leefklimaat in de regio Schiphol (inclusief het werelderfgoed Amsterdam). U kunt in uw eentje de gehele woningnood in Groot-Amsterdam oplossen door de grond van de startbanen vrij te geven.

En meer nog: ook Rotterdam, Eelde en Eindhoven kunnen worden gesloten. Lelystad hoeft niet open. Een enorme verbetering van het leefklimaat in die regio’s. Plus extra ruimte voor broodnodige woningen of een heus Central Park in Rotterdam.

Zakelijke kansen
U kunt uw zakelijke kansen en die van KLM en andere luchtvaartbedrijven enorm vergroten. U bent in staat de veiligheid van het vliegverkeer enorm te vergroten doordat u niet meer over drukbevolkte gebieden hoeft te vliegen. U zorgt voor een enorme impuls aan de werkgelegenheid in de bouwsector en de ingenieurswereld. En niet te vergeten in uw eigen sector. Teveel om op te noemen.

Wij zijn ons ervan bewust dat zo’n verhuizing geld kost, veel geld. Maar u weet ook wel dat het gaat om een investering in de toekomst, het zijn geen bestedingen.

Hoewel de minister kijkt naar plannen die in de tientallen miljarden euro’s lopen, bestaan er door diverse partijen goed onderbouwde plannen die met een veel lagere investering te realiseren zijn.

Geld nog nooit zo goedkoop
Bovendien: geld is goedkoop, de rente is nog nooit zo laag geweest. De Nederlandse overheid, uw belangrijkste aandeelhouder, kan zelfs lenen tegen nultarief.

Dit allemaal in acht nemend, vragen we u beleefd om nu eindelijk eens echt werk te maken van de verhuizing naar zee. Het is mogelijk, het is wenselijk, het vergroot de kansen om uw ambities waar te maken en het maakt een einde aan vrijwel alle problemen waarmee u nu dagelijks kampt. Problemen die bovendien niet meer verdwijnen, gezien de maatschappelijke en politieke onrust rond uw sector.

Onze vorige brief was een jaar geleden. We hopen u binnenkort een brief te kunnen schrijven waarin we u kunnen feliciteren met het doorbreken van de impasse rond de luchtvaart.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
SCHIPHOLWATCH
HOOGOVERIJSSEL
FLORIANDE TEGENGELUID
BTV ROTTERDAM
HOOGOVERWEZEP

Bijlage: open brief van 16 mei 2018
Een dag na het luchtvaartdebat in onze Tweede Kamer moeten we concluderen verbaasd te staan en teleurgesteld te zijn over de uitkomsten. Terwijl hier in Amstelveen iedere drie minuten een vlucht op Schiphol aanvloog, konden wij het debat slechts moeizaam volgen op tv.

Wat we hebben begrepen – tussen de vliegtuigen door – is dat de VVD en PVV geen voorstander zijn van beperking van Amsterdam Airport Schiphol. Veel andere partijen wel, hoewel de coalitiegenoten ChristenUnie en CDA zich niet goed durven uitspreken. Bang voor de baas?

Gelukkig toonde D66 wat meer ballen en kwam met het uitstekende plan om #Schipholopzee opnieuw te onderzoeken. Als wij Nederlanders zo’n vliegveld in Hong Kong kunnen bouwen, dan moet dat hier toch ook lukken? En als we voor een extra stadswijk in Amsterdam wat zand kunnen opspuiten (IJburg), dan moet dat toch ook kunnen voor het verplaatsen van een vliegveld dat (misschien wel meer dan) een miljoen mensen overlast bezorgt? Voor het geld hoeven we dat immers niet te laten.

De overheid pompt nu maandelijks miljarden in het opkopen van oude staatsleningen van vooral dubieus betalende landen (het bijdrukken van geld door de bank), en helpt daarmee slechts een paar bankiers die in het recente verleden toch al niet zo’n goede reputatie hebben opgebouwd. Op sommige momenten in de afgelopen jaren hadden we het dan over 60 miljard euro per maand! De obligatiehandelaren lachten zich het schompes, ze behaalden sinds de start van het opkoopprogramma rendementen waarvan ze nooit hadden durven dromen.

Dat nieuwe, bijgedrukte geld zou veel beter kunnen worden ingezet om te investeren in grote projecten, zoals in onze infrastructuur. In plaats van het terecht te laten komen in de zakken van de obligatiehandelaren (lees: de banken), wordt het dan nuttig gemaakt voor alle inwoners van het land.

Schiphol op zee levert de maatschappij én de economie enorm veel op. Werkgelegenheid in de bouw en de ingenieurswereld, kennis, ervaring, vrijkomende bouwgronden, een beter milieu rond Amsterdam, een einde aan de geluidsoverlast in plaatsen als Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam. Plus, niet te vergeten, verdere groeimogelijkheden voor de nationale luchthaven.

Er zitten eigenlijk geen nieten aan Schiphol op zee. De Nederlandse overheid kan geld lenen tegen nultarief en kan een lening ter grootte van Schiphol aan zee zonder enige moeite ophalen.

Wat houdt de verplaatsing naar zee dan tegen? Volgens ons is dat slechts het gebrek aan visie bij het kabinet. Dat kabinet kijkt niet verder dan 4 jaar, tot de volgende verkiezingen. En kan vanwege een vastgeklonken regeerakkoord niet voldoende gecontroleerd worden door Het Parlement. Dat zou verboden moeten zijn, omdat kamerleden zonder last moeten kunnen beslissen. Maar door de kadaverdiscipline die ongewenst is ontstaan, is de controlerende functie verloren gegaan.

En Schiphol zelf dan? Het is ons een raadsel waarom deze luchthaven niet zelfstandig met een plan van aanpak komt. De directie moet zich toch beseffen dat het op deze plek in ons drukbevolkte land niet de eigen ambities kan realiseren. Ultiem ligt die ambitie op nog eens een verdubbeling in de komende decennia. Hoe dan? Een miljoen vliegbewegingen per jaar boven Amsterdam en de omliggende plaatsen? Denkt men werkelijk dat dit te realiseren is? Zonder problemen met omwonenden, het milieu, de veiligheid? Laat ons niet lachen.

Nu weten wij wel dat u, heer Benschop, nog niet zo lang op uw huidige positie zit. Maar heeft uw voorganger nu echt zó zitten te slapen?

SchipholWatch roept de Nederlandse politiek en het bestuur van Amsterdam Airport Schiphol dan ook op om NU te starten met het project Schiphol op zee. Wilt u het niet doen voor de omwonenden en het milieu, doet u het dan alstublieft uit eigenbelang.