Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Op 6 september 2012 wordt in het raadhuis van Hooddorp een vervolg gegeven aan de behandeling van de motie Vreemd over het “Definitief invoeren CROS Pilot 3b+”, van 24-nov-2011. Dit is een vervolg op de behandeling tijdens afgelopen raadsvergadering van 5juli, die door het ontbreken van cruciale stukken onafgedaan is doorgeschoven naar 6 september.

Dit vervolg gaat plaatsvinden op 6 september 2012 van 20:30 tot 21:30 uur in de Heijezaal het raadhuis van Hooddorp. Wij roepen u dringend op om hier (weer) bij aanwezig te zijn. Immers, dan wordt het voor alle aanwezigen steeds duidelijker dat het écht gaat om een grote groep gedupeerden in de wijk Floriande!

Deze oproep en een korte update is oppgenomen in de 3e Nieuwsbrief van Floriande TegenGeluid die per email aan de reeds bij ons bekende geïnteresseerden is verzonden.

Wilt u ook lezen wat we aan het doen zijn en hoe we ervoor staan, lees dan nu de nieuwsbrief Nr.3.

Wilt u geïnformeerd worden over onze voortgang, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Website Hoofddorpse Courant 10/11/2012 13:30

HOOFDDORP - Voorzitter Rob van Grieken van de actiegroep Floriande TegenGeluid in Hoofddorp heeft donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering 1200 handtekeningen uitgereikt aan burgemeester Theo Weterings. Het is een protest van de wijkbewoners tegen het uitblijven van maatregelen tegen het vlieglawaai boven Floriande.

Van Grieken zei tegen de raad dat er inmiddels genoeg gepraat is over de klachten. "Het wordt nu tijd voor actie." Welke actie dat is zei de voorzitter er niet bij. De actiegroep maakt zich al ruim een jaar sterk voor vermindering van vlieglawaai boven Floriande. Eind vorig jaar nam de gemeenteraad een motie in, waarin het college werd opgedragen alles te doen om de overlast voor Floriande te beperken en een gezondheidsonderzoek te houden.

Rob van Grieken stelde donderdag bitter vast dat deze motie tot nu toe erg weinig heeft opgeleverd. "Er is geen enkel concreet resultaat geboekt. De gemeente is niet in staat gebleken om de afgelopen 12 maanden iets aan het lawaai te doen. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid niet genomen."

Van Grieken wees erop dat de actiegroep 6 alternatieven heeft voorgesteld om de hinder in Floriande te verminderen. Volgens hem zijn die alle met flinterdunne argumenten van tafel geveegd. "Er wordt niet serieus met onze problemen omgegaan. Het ontbreekt aan echte wil om er iets aan te doen. Het komt er eigenlijk op neer dat de gemeente zegt: we moeten niet zeuren."

De bewonersvertegenwoordiger benadrukte dat de actiegroep niet van plan is de strijd op te geven. De groep is meer dan ooit tevoren gemotiveerd om de vlieghinder in Floriande aan te pakken, zo maakte Van Grieken duidelijk.

Floriande TegenGeluid heeft verbetervoorstellen ingediend bij de Cros, overeenkomstig met de 3V-aanpak, met als doel een hinderbeperking te realiseren voor de Spijkerboorroute.

Lees hier het persbericht dat FTG heeft uitgezonden.

En bekijk het kaartmateriaal met de verbetervoorstellen.

Berichten in de media:

Haarlems Dagblad

Aanstaande donderdagavond 5 juli 2012 van 19:00 tot 20:00 uur is er een Gemeenteraad vergadering in het Raadhuis in Hoofddorp. In die vergadering wordt de voortgang behandeld met betrekking tot de motie die op 24 november 2011 unaniem door de Gemeenteraad is aangenomen. Die motie had tot doel om de portefeuillehouder, de wethouder A. van Dijk, aan te sporen om:

  • de Spijkerboor route verder te optimaliseren/verbeteren
  • de gezondheidssituatie in Floriande nader te onderzoeken
  • het zware vliegverkeer over de Spijkerboor route te beperken

Namens de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) is inspreektijd aangevraagd en toegewezen gekregen. FTG zal o.a. ingaan op de 6 FTG voorstellen met betrekking tot hinderbeperking, die op 14 juni j.l. door CROS/Alderstafel zijn afgewezen.

Hierbij nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij deze openbare Gemeenteraad vergadering en op die manier blijk te geven van uw betrokkenheid bij dit voor alle Floriande bewoners belangrijke onderwerp en ter ondersteuning van de standpunten die wij als FTG hebben ingenomen.

Adres Raadhuis:
Raadhuisplein 1
2132 TZ in Hoofddorp
Locatie: Raadzaal
Aanvang 19:00 einde 20:00

Wij hopen u komende donderdag te zien!

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven