Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Bron: Website Hoofddorpse Courant 28/10/2012 21:21

HOOFDDORP - De actiegroep Floriande TegenGeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de heer Kees van Ojik, de bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer in de CROS. De actiegroep voert daar meerdere redenen voor aan. Zo zou Van Ojik onvoldoende opgekomen zijn voor de belangen van de bewoners van de wijk Floriande, onvoldoende betrokkenheid getoond hebben bij de vermindering van geluidoverlast die de wijk ondervindt en de actiegroep onjuist hebeen voorgelicht.

Van Ojik vertegenwoordigt onder andere de belangen van de bewoners van de wijk Floriande in Hoofddorp in de zogenaamde CROS, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen, met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen.

Door het geven van onjuiste informatie heeft Van Ojik, aldus Floriande Tegengeluid, de actiegroep op het verkeerde been gezet. "Vertegenwoordigers van de actiegroep kwamen door de handelwijze van Van Ojik onjuist voorbereid in een vergadering van de CROS. Van Ojik heeft de actiegroep onder meer verkeerd voorgelicht over de deelnemers aan deze vergadering en de vergaderonderwerpen."

Daarnaast vindt de actiegroep Floriande TegenGeluid dat Van Ojik volstrekt onvoldoende overleg voert met degenen die hij in de CROS vertegenwoordigt.
De actiegroep Floriande TegenGeluid is, zo laat zij weten, zeer teleurgesteld in de opstelling en handeswijze van Van Ojik.

Bron: Nieuwsblad Haarlemmermeer 07/11/2012

Hoofddorp - De actiegroep Floriande Tegengeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de Zwanenburgse gepensioneerde huisarts Cees van Ojik, die in het CROS Schipholoverleg team zit. Voorzitter Rob van Grieken: "Van Ojik heeft onjuiste informatie aangedragen in een CROS vergadering en heeft ons daarmee op het verkeerde been gezet. Tevens heeft hij met ons en anderen onvoldoende overleg gevoerd. Hij komt zondermeer te weinig op voor de belangen van de Floriande bewoners."
 
Alhoewel Van Ojik aangeeft dat elke wijk zijn eigen belangen nastreeft en je het dus niet alle inwoners naar de zin kunt maken, vindt de actiegroep Floriande Tegengeluid dat de voormalige huisarts volstrekt onvoldoende de problemen van vliegoverlast boven haar woonwijk heeft behartigd. Met name de uitvliegroute van toestellen vanaf de Kaagbaan met een grote bocht naar het noorden, pal over Floriande, is voor de actiegroep een steen des aanstoots.
 
Alternatieve routes
Ook de wijkraad is al geruime tijd bezig om die uitwijkroute te laten aanpassen maar omdat de resultaten daarvan niet snel verlopen is enkele maanden geleden de Actiegroep Floriande Tegengeluid opgericht. Er zijn inmiddels ook stemmen die roepen dat Van Ojik niet de juiste persoon is om aan het CROS overleg deel te nemen maar de Gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft hem toch alsmaar herbenoemd als bewonersvertegenwoordiger in het overlegorgaan.
 
Of voorzitter Van Grieken pogingen gaat doen om een lid van zijn actiegroep aan het CROS overleg te laten meedoen is niet bekend maar nu het bestuur het vertrouwen in Van Ojik heeft opgezegd moeten er zondermeer andere stappen worden genomen om de belangen van de wijkbewoners in Floriande te behartigen. De door de actiegroep aangedragen vijf alternatieve vliegroutes zijn door CROS en de Alderstafel verworpen maar er gaan wel stemmen op om in de toekomst nieuwe uitvliegroutes vast te stellen.x

Zoals bekend heeft Floriande TegenGeluid (FTG) één concrete doelstelling: drastische vermindering van vliegtuiggeluidsoverlast in de wijk Floriande. Inmiddels hebben ruim 1.000 mensen de petitie ondertekend en groeit het aantal ondertekenaars nog steeds. FTG wil primair d.m.v. een dialoog met alle betrokken instanties haar doel bereiken.

Zo heeft FTG via de Gemeente Haarlemmermeer op 21 maart j.l. 6 concrete voorstellen tot hinderbeperking ingediend bij de CROS/Alderstafel. Die voorstellen zijn eerst in petit-comité door de CROS behandeld en vervolgens op 14 juni j.l. in de Alderstafel besproken. Deze 6 voorstellen zijn allemaal afgewezen. Dit terwijl onze voorstellen tot maar liefst 1.000 MINDER ernstig gehinderden in Hoofddorp leiden en per saldo 722 MINDER ernstig gehinderden!

Omdat wij grote vraagtekens zetten achter de door CROS/Alderstafel gegeven summiere en niet verifieerbare argumentatie, willen wij die graag tegenspreken. Daartoe worden wij in de gelegenheid gesteld onder voorwaarde dat wij e.e.a. in een bespreking met de belangrijkste betrokken instanties professioneel onderbouwd kunnen weerleggen. Wij denken dat we dat kunnen, doch zijn zelf geen (erkende) vlieg-professionals.

Om die reden zoeken wij op dit moment één of twee gezagvoerders of co-piloten, die ons hierbij kunnen en willen helpen. Als u zelf gezagvoerder of co-piloot bent óf iemand kent die dit is én er een bereidheid is om ons hierbij te helpen, neem dan zo spoedig mogelijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op.

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs!

Na het overleg met de gemeente en de indiening van de verbetervoorstellen hadden wij goede hoop dat nu eindelijk op een constructieve manier naar een oplossing gewerkt zou kunnen worden.

Het doel was duidelijk en opgepakt conform het convenant hinderbeperking "het realiseren van netto minder gehinderden". Alle 6 de voorstellen waren erop gericht om de vluchten niet meer over het dichtbevolkte Hoofddorp, wijk Floriande, te laten vliegen, maar meer over de groene zones tussen de bebouwing.

Ook deze keer hebben de betreffende instanties bewezen bewoners niet serieus te nemen. De afwijzing van alle voorstellen is een zware teleurstelling, zeker gezien het feit de onderbouwing flinterdun is en weinig gebaseerd op objectieve meetbare of wetenschappelijke feiten.

Lees onze eerste reactie in ons persbericht en het item uit het Haarlems Dagblad naar aanleiding van een interview met Rob van Grieken.

Ondanks de tegenslag zijn wij nog niet geslagen. Wij zien dit als één stap richting het bereiken van ons doe. Wij laten ons niet op deze wijze afserveren en blijven strijden!

Steun ons hierin, dan wordt "onze vuist" steeds groter!

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven