De actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) heeft tot missie om duidelijk en gericht actie te voeren tegen de toenemende geluidsoverlast in de wijk Floriande te Hoofddorp. De doelstelling daarbij is om te komen tot een drastische vermindering van die geluidsoverlast.

Dit door middel van alle denkbare acties die wettelijk zijn toegestaan en door actief haar geluid te laten horen en beïnvloeding te doen bij alle betrokken belangen groeperingen.

FTG biedt een duidelijke en realistische aanpak om de geluidsoverlast terug te dringen: de 3V-aanpak. De essentie van de 3V-aanpak is een werkwijze die in samenhang de volgende concrete doelen beoogt:

 

  1. Versobering van het vliegverkeer - beginnend met de ernstig lawaaimakende vliegtuigen.
  2. Verruiming van de vaste bochtstraal, ten westen langs Floriande.
  3. Verlegging van alle uitvliegroutes boven Floriande.

Alle acties van FTG zijn er op gericht om de 3V-aanpak in z’n geheel te honoreren.