De luchthaven Schiphol, de betrokken luchtvaartmaatschappijen en alle toeleveringsbedrijven uit de regio hebben een onmiskenbaar belangrijke economische functie. Veel mensen zijn voor hun werk en inkomen direct of indirect afhankelijk van deze ‘motor van de Nederlandse economie’.

De verdere ontwikkeling van de luchthaven Schiphol moet onvoorwaardelijk in goede harmonie gaan met alle andere belangen die er zijn, zoals bijvoorbeeld wonen in de regio Schiphol, gezondheid, veiligheid, milieu en regelgeving. Alle belangen samen vormen een uiterst complex en kwetsbaar geheel. Dit complex maakt het noodzakelijk dat de besluitvorming over aanpassingen daarin, hoe klein dan ook, altijd open, transparant en traceerbaar moet zijn en o.b.v. juiste en volledige informatie moet plaatsvinden.