Veel inwoners van Floriande ervaren al jaren (sinds ca. 2006) een toename van de geluidsbelasting door vliegtuigen boven de wijk Floriande, veroorzaakt door een toename en versmalling (CROS-pilot 3B+) van de Spijkerboor uitvliegroute vanaf de Kaagbaan. Na de goedkeuring van de CROS-pilot 3B+ is begin oktober 2011 door de wijkraad een presentatie gehouden over dit betreffende besluit, de onjuistheid hiervan en alle onjuistheden in het proces.

Dit is voor een deel van de bezoekers van de presentatie reden geweest om op te staan en een eigen weg in te slaan in de vorm van een actiegroep (los van de acties die de wijkraad heeft ondernomen en onderneemt).

Op 25 oktober 2011 was de actiegroep Floriande TegenGeluid een feit en sindsdien zijn wij actief bezig om op allerlei verschillende manieren ons probleem onder de aandacht te krijgen, medestanders te verzamelen en stappen te nemen om onze doelen te bereiken.

Uit onze behaalde resultaten is te concluderen dat dit onderwerp leeft in de wijk en bij de politiek. Dit geeft ons de energie om onze strijd te voeren.