"Wantoestanden in de Luchtvaart" is een initiatief om de Nederlandse 2e kamer middels een petitie op te roepen tot een parlementaire enquête naar de wantoestanden in de luchtvaart. Hieronder vindt u een samenvatting van de pagina "ïn het kort" van de website Wantoestanden in de Luchtvaart

Naast de oproep om de petitie te steunen tevens het verzoek om uw mening te laten horen voor het kamerdebat van 15 mei 2018 door het sturen van een mail aan de woordvoerders Luchtvaart van de coalitie partijen. U kunt daarvoor gebruik maken van de informatie in bijgaande link OPROEP om een email bericht te sturen naar de luchtvaart woordvoerders van D66, CU, SGP, PvdA, CDA en VVD

Vanuit de historie van de "Hinder beperkende" maatregel Cros Pilot 3B+(') over onbebouwd gebied waar de wijk Floriande de dupe van is geworden kunnen wij beide initiatieven van harte onderschrijven. Lees de informatie en teken mee voor een betere toekomst voor u en de opvolgende generaties.

In het kort

Uitlaatgassen van vliegtuigen, fijnstof en ultrafijnstof, zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en veroorzaken zeer ernstige ziektes, we ademen het in terwijl we het niet kunnen zien of ruiken. Als 1 vliegtuig opstijgt komt er evenveel ultrafijnstof vrij als van 1 miljoen vrachtwagens.

Vliegtuiglawaai zorgt o.a. voor hartaanvallen en beroertes, kinderen kunnen leerproblemen en geheugenproblemen krijgen. Dit staat ook op de website van de overheid. Toch mogen alle vliegvelden in Nederland uitbreiden; Schiphol, RTHA Rotterdam, MAA Maastricht, Eindhoven Airport, Lelystad Airport, Groningen Airport Eelde en Enschede Airport Twente.

Teken de petitie, klik hier.
 
Vogels: vanuit vliegveld Lelystad gaan vliegtuigen erg laag vliegen. Vooral op hoogtes waar vogels ook vliegen. Voor vogels is dit een grote ramp en ook voor mensen als vogels in de motoren van vliegtuigen komen.
 
Stiltegebieden natuur: In Zuid-Holland zijn geen stiltegebieden meer tgv vliegtuiglawaai. Ook in Noord-Holland zijn hierdoor veel stiltegebieden verdwenen. Door de uitbreiding van vliegveld Lelystad en Maastricht verliezen we ook alle stilte- en rustgebieden in de natuur in Noord, Oost en Zuid Nederland.
 
Klimaat: Verschillende uitlaatgassen van vliegtuigen (CO2 en NOx) verergeren de klimaatverandering enorm. Daarnaast maken vliegtuigen hoge bewolking die ook invloed hebben op klimaatverandering. En wij hebben daardoor veel minder zon en vitamine D.
 
Gesjoemel: we weten dat er zeker 20 jaar gesjoemeld is met rapporten zodat Schiphol kon groeien. ook in de rapporten van vliegveld Lelystad zaten bizarre fouten. Ook houdt Schiphol zich niet aan afspraken, zoals bv het totaal aantal nachtvluchten.