De actiegroep Floriande TegenGeluid heeft het vertrouwen opgezegd in de heer Kees van Ojik, de bewonersvertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer in de CROS.

 

De actiegroep vindt dat Van Ojik:
a) onvoldoende is opgekomen voor de belangen van de bewoners van de wijk Floriande,
b) onvoldoende betrokkenheid heeft getoond bij de vermindering van geluidoverlast die de wijk ondervindt en
c) de actiegroep onjuist heeft voorgelicht.

Van Ojik vertegenwoordigt onder andere de belangen van de bewoners van de wijk Floriande in Hoofddorp in de zogenaamde CROS, de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen, met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen.

Door het geven van onjuiste informatie heeft Van Ojik de actiegroep op het verkeerde been gezet. Vertegenwoordigers van de actiegroep kwamen door de handelswijze van Van Ojik onjuist voorbereid in een vergadering van de CROS. Van Ojik heeft de actiegroep onder meer verkeerd voorgelicht over de deelnemers aan deze vergadering en de vergaderonderwerpen.

Daarnaast vindt de actiegroep Floriande TegenGeluid dat Van Ojik volstrekt onvoldoende overleg voert met degenen die hij in de CROS vertegenwoordigt.

De actiegroep Floriande TegenGeluid is zeer teleurgesteld in de opstelling en handelswijze van Van Ojik.

Lees hier het bericht in de Hoofddorpse Courant.