Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Hier vind u artikelen die op een specifieke inhoud gericht zijn

Floriande TegenGeluid is van mening, dat de gemeente Haarlemmermeer nalatig is geweest in het voldoende informeren van de toekomstige bewoners. De gemeente heeft dat ook toegegeven in een brief aan de Wijkraad Floriande (kenmerk 11.0425925
d.d. 1 februari 2011 antwoord punt 5, document 077_Vragen_Wijkraad_Schiphol0001.pdf).

In verband hiermee ziet Floriande TegenGeluid hierin een gerechtvaardigde aanleiding om VOOR DE BEWONERS VAN DE WIJK Floriande, een verlaging van de WOZ waarde te eisen. Dit als compensatie voor het door de eigenaar van de betreffende woning geleden verlies. Als namelijk de gemeente wel aan haar informatie verplichting had voldaan, zou de eigenaar van de betreffende zaak (woning) mogelijk besloten hebben NIET deze zaak (woning) te kopen, maar elders op een plaats waarbij er geen sprake zou zijn van overmatige hinder door vliegtuigen, een woning te betrekken.

Hiermee kan een getroffen bewoner een compensatie eisen van de gemeente Haarlemmermeer in de vorm
van een reductie in de WOZ waarde van de woning met 15%.

15% is een percentage, welke nu fictief is gehanteerd, maar moet worden vastgesteld aan de hand van jurisprudentie , waarbij een partij schuldig is bevonden aan het onjuist en/of onvoldoende informeren van een (rechts)persoon.

Download hier de voorbeeldbrief

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven