Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 24 november 2011 hebben de partijen Groen-Links, PvdA & VVD gezamenlijk een motie ingediend om de wijk Floriande meer te ontzien voor de overlast van vliegverkeer door de uitvliegroutes boven de wijk, e.e.a. ook naar aanleiding van het inspreken en acties vanuit Floriande TegenGeluid op 9 & 10 november 2011.

 In deze motie roepen zij het college op:

 Met betrokken partijen in gesprek te gaan om in ieder geval te kijken of het vrachtverkeer over de Spijkerboorroute beperkt kan worden;

  • Binnen het bestaande gezondheidsbeleid opdracht te geven tot het uitvoeren van een specifiek gezondheidsrisico-onderzoek voor de wijk Floriande en daarbij toe te spitsen op de effecten van Schiphol en de (gebundelde) uitvliegroute;
  • Opnieuw en blijvend in CROS verband aandacht te vragen de vaste bochtstraal in de Spijkerboorroute te optimaliseren/verbeteren teneinde te bereiken dat meer inwoners van onze gemeente minder hinder ervaren;
  • In het kader van de monitoring de raad te informeren over de voortgang en resultaten van de hierboven genoemde acties.

 

De voltallige Gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft unaniem voor deze motie gestemd.

Floriande TegenGeluid bedankt de Raad hierbij voor het serieus nemen van dit probleem en zal de komende tijd met hen in gesprek blijven om de voortgang van de toezeggingen in deze motie te controleren.